วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันเป็นจริงศูนย์กลางระดมทุน ก.ล.ต.ลุ้นใช้เงินสกุลอื่นเทรดหุ้น

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กฎเกณฑ์การนำบริษัทต่างประเทศมาจดทะเบียนโดยตรง (primary listed) ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ ก.ล.ต.ต้องการที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (GMS) ซึ่งสิ่งสำคัญคือ จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการที่บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาระดมทุนในประเทศไทยได้โดยสะดวก

นอกจากนั้น ตลาดหุ้นไทยควรสามารถซื้อขายด้วยสกุลเงินที่มีความหลากหลาย โดยปลายปี 2557 ก.ล.ต.ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นกับ Bank of China และได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายเป็นสกุลเงินอื่นๆได้ นอกเหนือจากเงินบาท โดยอาจเริ่มที่เงินสกุลหยวน และต่อไปอาจซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง ก.ล.ต.คาดหวังว่าจะเห็นการซื้อขายในสกุลเงินอื่นๆ ได้ภายในปีนี้.

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า กฎเกณฑ์การนำบริษัทต่างประเทศมาจดทะเบียนโดยตรง (primary listed) ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 11 ก.พ. 2558 00:11 11 ก.พ. 2558 00:11 ไทยรัฐ