วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กะเทยห้ามเข้า! ผับดังย่านอาร์ซีเอ ละเมิดสิทธิจริงหรือ?

จากกรณีเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 58 นายนิชนัจทน์ สุดลาภา หรือ ‘ซารีน่า ไทย’ นางแบบผู้หญิงข้ามเพศ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานบันเทิง ย่านอาร์ซีเอ กรุงเทพฯ ไม่ให้เข้าใช้บริการ โดยให้เหตุผลว่า เป็นสาวประเภทสอง ซึ่งทำให้ซารีน่า รู้สึกอับอาย เหมือนโดนดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวนั้น

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ จึงขอสอบถามไปยัง ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสอบถามถึงกฎหมายละเมิดสิทธิ์ รวมไปถึง ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักพูดชื่อดัง และ นายนที ธีระโรจนพงษ์ ประธานกลุ่มเกย์การเมืองไทย ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่า คิดเห็นอย่างไรกันบ้าง...

สิทธิความเป็นคนย่อมเท่าเทียมกัน!

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ แหล่งกำเนิด เพศ อายุ สีผิว ความคิดเห็น หรือฐานะที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติของคนทุกคนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่มีใครสามารถมาล่วงละเมิดได้ ทั้งนี้ ตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ระบุไว้ว่า มนุษย์ ทุกคนย่อมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ส่วน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือการให้คุณค่าในความเป็นคน โดยทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีศักดิ์ศรีความมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้น การปฏิบัติตัวต่อกันจะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน ห้ามทำร้ายร่างกาย หรือทรมาน รวมไปถึงการกระทำใดๆ ที่เหยียดหยามความเป็นมนุษย์

เลือกปฏิบัติ เพราะเป็นสาวประเภทสองไม่ได้!

ศ.ดร.อมรา เปิดเผยกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ว่า กรณีดังกล่าวนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติของสถานบริการ ซึ่งในเมื่อมีการเปิดร้านอาหาร หรือสถานบริการอะไรก็แล้วแต่ ถึงแม้จะเป็นที่ส่วนบุคคลก็ตาม ถือเป็นการเปิดแบบสาธารณะ ถ้ามีลูกค้าประสงค์จะเข้าไปใช้บริการ ก็ต้องให้เข้า จะไปกีดกันด้วยเหตุผลที่ว่าลูกค้าเป็นสาวประเภทสองไม่ได้ เท่ากับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เรื่องการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า ‘ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้’

ทั้งนี้ เรื่องการเลือกปฏิบัติถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน จะเลือกปฏิบัติด้วยเหตุของเพศไม่ได้ ส่วนเรื่องการอ้างว่าจะมาขโมยของ หรือมีการแอบแฝงค้าบริการนั้น จะต้องจับกุมเป็นรายบุคคล ไม่ใช่จะมาเหมารวมเป็นสาวประเภทสองทั้งหมด

ประธานสิทธิฯ รับ อนาคตมีเกิดขึ้นเรื่อยๆ หวังกฎหมายหนุน!

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวต่อว่า วิธีการดำเนินการต่อไปจะต้องเรียกมาพูดคุยและความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ส่วนการป้องกันนั้นทำได้อย่างเดียวคือให้ความรู้ว่าถ้าเลือกจะเปิดสถานบริการแล้ว ก็ต้องมีความพร้อมที่จะรับลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภท

“คิดว่าอนาคตน่าจะยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพราะเกิดกันมาเป็น 10 ปีแล้ว เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่แก้ยากมากในเรื่องของอคติที่คนเรามีต่อกัน ก็ได้แต่รอกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้แต่ทำเรื่องร้องเรียนเข้ามาเท่านั้น” ศ.ดร.อมรา ระบุ

อ.เสรี เชื่อ คนส่วนมากไม่เห็นด้วย ห้ามสาวประเภทสองเข้าผับ

ด้าน ดร.เสรี แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่า ทางผู้ประกอบการย่อมสงวนสิทธิ์ได้ว่ารับลูกค้าหรือไม่รับอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องไม่ทำให้คนประณามได้ว่า การสงวนสิทธิ์แบบนั้นมันแย่ อย่างเช่น อาจจะกำหนดว่าห้ามใส่รองเท้าแตะเข้าสถานบันเทิง ซึ่งการห้ามบางอย่างก็เห็นด้วยกับคนห้าม แต่บางอย่างก็ไม่เห็นด้วย

“ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่บอกว่า ‘ทางร้านขอสงวนสิทธิ์...’ มันมีความเป็นไปได้ แต่อยู่ที่ว่าสงวนสิทธิ์แล้วคนเขาเห็นด้วยหรือไม่ แต่ในกรณีนี้ที่มีการสงวนสิทธิ์ห้ามสาวประเภทสอง คิดว่าส่วนมากคนคงไม่เห็นด้วย” ดร.เสรี กล่าว

สาวประเภทสอง = มนุษย์คนหนึ่ง

นายนที เผยว่า ในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง และทางผู้ประกอบการได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษและก็จบกันไป สำหรับกรณีดังกล่าว มองว่าไม่สมควรที่จะกระทำแบบนี้ สาวประเภทสองก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมกัน หากจะมองว่าสาวประเภทสองทำเรื่องไม่ดีจึงไม่อนุญาตให้เข้านั้น ไม่ควรเหมารวมทั้งหมด ควรจะกำหนดเป็นรายบุคคล เพราะสาวประเภทสองก็เหมือนชายหญิงทั่วไป ที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ทั้งนี้ อยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของกลุ่มเพศที่สาม และให้เป็นที่ยอมในสังคมทั่วไป เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

หลังจากนั้น ทีมข่าวฯ ได้ติดต่อไปยังสถานบริการแห่งหนึ่ง​ ย่านอาร์ซีเอ ซึ่งมีการอ้างถึงว่าเป็นร้านที่ห้ามไม่ให้กลุ่มซารีน่าเข้าไปใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อร้านดังกล่าวได้

เรื่องราวจะจบลงเช่นไร ต้องรอดูกันต่อไป แต่เชื่อว่าในอนาคตหากมีรัฐธรรมนูญมารองรับ คงจะทำให้กลุ่มเพศที่สามมีที่ยืนในสังคมมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องไม่ก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกในสังคมไทย.

'ซารีน่า ไทย' นางแบบผู้หญิงข้ามเพศ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานบันเทิง ย่านอาร์ซีเอ ไม่ให้เข้าใช้บริการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นสาวประเภทสอง ทำให้รู้สึกเหมือนโดนดูถูกนั้น 10 ก.พ. 2558 17:58 11 ก.พ. 2558 05:40 ไทยรัฐ