วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


รพ.​ตำรวจ

โรงพยาบาล​ตำรวจ เป็น​โรงพยาบาลรัฐ​สังกัด​สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ มี​หน้าที่​หลัก​รักษา​พยาบาลตำรวจ​บาดเจ็บ​จาก​การ​ปฏิบัติ​หน้าที่ ตลอด​จน​สนับสนุน​งาน​ตำรวจ​ด้าน​นิติ​เวช​วิทยา รักษาการ​เจ็บป่วย​ของ​ตำรวจและ​ครอบครัว รวม​ทั้ง​ประชาชน​ทั่วๆไป ผู้​สนใจศึกษา​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​โรงพยาบาลตำรวจ​เพิ่มเติมได้ที่​เว็บไซต์ pgh.go.th

ข้อมูล​ทั่วไป นำ​เสนอ​ประวัติ​ของโรงพยาบาล​ตำรวจ ซึ่ง​ก่อตั้ง​มา​ตั้งแต่ พ.ศ.2495 หน่วย​งาน​ใน​สังกัด รวบรวม​ข้อมูล​หน่วย​งาน​ใน​สังกัด เช่น วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​และ​สถาบัน​นิติ​เวช​วิทยา นอกจาก​นั้น หน้า​หลัก ยัง​นำ​เสนอ​ข่าว​เด่น​และ​บทความ​ด้าน​สุขภาพ​น่า​สนใจ...

www.pgh.go.th

10 ก.พ. 2558 09:33 10 ก.พ. 2558 09:33 ไทยรัฐ