วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 'บีเคนิกซ์' เพื่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นของคนไทย

เปิดตัวโครงการ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในชื่อ "บีเคนิกซ์" (BKNIX) ให้บริการไอเอสพีได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย เน้นรวดเร็ว ประหยัดเวลา และราคาถูกกว่าเดิม…

นายโคทม อารียา ประธานมูลนิธิทีเอชนิค เปิดเผยว่า ทีเอชนิคได้ดำเนินโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความเป็นกลางในชื่อ บีเคนิกซ์ (BKNIX : ​Bangkok Neutral Internet exchange Point) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการใช้อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว และมีคุณภาพของคนไทย ในฐานะศูนย์ข้อมูลแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ต ทำให้ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของพาร์ทเนอร์กว่า 13 องค์กร อาทิ องค์กรประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล (Internet Society) และอัลคาเทล-ลูเซ่น ในด้านอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงซิสโก้ กูเกิล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น

"ปัจจุบัน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เป็นลักษณะติดต่อกันเอง ทำให้เครือข่ายมีความยุ่งเหยิง ซับซ้อน แต่เรากำลังจะลดความยุ่งเหยิงนั้น เพื่อเปลี่ยนให้มีเส้นทางที่เป็นระบบ เพื่อความสะดวกของเครือข่ายและทำให้เกิดความรวดเร็วอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อสังคม"

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยเฉพาะต่างจังหวัดนั้นยังคงมีอยู่มาก แต่จากความนิยมในการใช้งานสมาร์ทโฟน ซึ่งต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ก็เชื่อว่าจะทำให้ช่องว่างดังกล่าวลดลงได้ไม่ยาก ส่วนในพื้นที่ห่างไกลนั้น อาจจะยังมีปัญหาดังกล่าวอยู่บ้าง

ส่วนการเกิดเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น คิดว่าจำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พีเพิลแวร์ และเน็ตเวิร์กแวร์ คือต้องพร้อมทั้งอุปกรณ์ โซลูชั่นการใช้งาน ความพร้อมของผู้ใช้งานและเครือข่าย เพราะมองว่าการเกิดเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบนั้น ต้องมาจากการใช้เทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์

นางสาวกาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีทั้งการพัฒนาและการเข้าถึงเนื้อหาในประเทศ ทำให้เกิดความหนาแน่นบนเครือข่าย ทำให้วงจรมีความซับซ้อนทั้งยังสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า บีเคนิกซ์ จะทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ สามารถติดต่อถึงกันได้โดยตรงและประหยัด ถือเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ให้ทัดเทียมนานาชาติ จากปัจจุบันที่มีผู้ให้บริการในลักษณะดังกล่าวประมาณ 9 ราย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ใช้บริการ บีเคนิกซ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นการขยายรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใหม่ สู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการเพิ่มเครือข่ายอีก 1 เส้น ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้มีการต่อเชื่อมเพื่อรองรับปริมาณทราฟฟิกอันมหาศาลในอนาคตได้.

เปิดตัวโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในชื่อ "บีเคนิกซ์" (BKNIX) ให้บริการไอเอสพีได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย เน้นรวดเร็ว ประหยัดเวลา และราคาถูกกว่าเดิม… 9 ก.พ. 2558 16:48 9 ก.พ. 2558 17:33 ไทยรัฐ