วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอศ.-สภาอุตสาหกรรมฯเพิ่มเด็กทวิภาคี

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อหารือถึงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯ มีความต้องการอยากจะขยายความร่วมมือด้านทวิภาคีกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาจักรกลการเกษตร จักรกลโลหะ สาขาสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาเครื่องทำความเย็น เนื่องจากขณะนี้สภาอุตสาหกรรมฯได้ทำความร่วมมือกับบริษัทเอกชนของต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้บริษัทเอกชนเหล่านี้ตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องการกำลังคนภาคฝีมือแรงงานเพื่อมารองรับ ซึ่งความร่วมมือด้านทวิภาคีกับอาชีวศึกษาจะทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาช่างให้มีฝีมือที่เข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ สอศ.ตั้งเป้าจะผลิตนักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีในปี 2558 ให้ได้ 120,000 คน จากเดิมที่ผลิตได้เพียง 60,000 คนเท่านั้น.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) 9 ก.พ. 2558 01:05 9 ก.พ. 2558 01:45 ไทยรัฐ