วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ณรงค์” สั่งเฝ้าระวังไข้หวัดนก

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ช่วงนี้อาจมีหลายปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก เนื่องจากหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็น และเริ่มมีนกอพยพหนีสภาพอากาศหนาวจากต่างประเทศมาอยู่ไทย จึงอาจนำเชื้อมาแพร่ได้ และในปี พ.ศ.2557 ยังพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นไปได้ที่โรคจะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดน ผ่านทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชนตามแนวชายแดน และอาจติดต่อผ่านนกธรรมชาติได้อีกด้วย จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเฝ้าระวังในคนอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการกับกระทรวงเกษตรฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังการป่วยในสัตว์ปีกเลี้ยงในบ้าน ในฟาร์ม นกป่าทุกหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการติดเชื้อ.

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ช่วงนี้อาจมีหลายปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก เนื่องจากหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็น และเริ่มมีนกอพยพหนีสภาพอากาศหนาวจากต่างประเทศมาอยู่ไทย 9 ก.พ. 2558 01:04 9 ก.พ. 2558 01:40 ไทยรัฐ