วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประดิษฐ์เครื่องสีข้าว

ขอบคุณภาพจาก : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/42547

ดร.สุรินทร์ แหงมงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตข้าวที่นำมาบริโภคส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการลมควันเพื่อป้องกันมอดและแมลงจึงทำให้เกิดสารพิษตกค้างในเมล็ดข้าว ดังนั้น ตนพร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ แม้นพวก และนายธนาวุฒิ ชินบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จึงได้ผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับครอบครัวที่ต้องการสีข้าวปลอดสารพิษตกค้างเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน โดยใช้งบประมาณในการประดิษฐ์เพียง 15,000 บาท/ เครื่อง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 09-1558-5855.

ดร.สุรินทร์ แหงมงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตข้าวที่นำมาบริโภคส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการลมควัน 9 ก.พ. 2558 01:03 9 ก.พ. 2558 02:01 ไทยรัฐ