วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับขี่ “แท็กซี่-โดยสารสาธารณะ”หากทำความผิดซ้ำซาก

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯได้เร่งแก้ไขปัญหาการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการเพิ่มมาตรการลงโทษ ตามกฎหมายถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตผู้กระทำผิด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2557 ถึงปัจจุบัน ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้กระทำความผิดแล้ว 75 ราย เพิกถอน 1 ราย โดยเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้กระทำความผิดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 9 ราย ความผิดส่วนใหญ่ อาทิ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 6 ราย ไม่ใช้มาตรวัดค่าโดยสาร 1 ราย และล่าสุดกรมฯได้จัดเก็บประวัติการกระทำความผิดและพฤติกรรมของผู้ขับรถไว้ที่ศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากมีการร้องเรียน หรือตรวจสอบพบการกระทำความผิดฐานเดิมซ้ำซาก ก็จะลงโทษปรับสูงสุดและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที เพื่อรักษาระเบียบและสร้างมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ นอกจากกระบวนการตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษ กรมฯยังได้เร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ ทั้งด้านสภาพรถ คนขับ รวมถึงผู้ประกอบการด้วย โดยในส่วนของสภาพรถ ได้เพิ่มความเข้มงวดและการตรวจสภาพ ด้านความปลอดภัยและความสะอาดภายในตัวรถ ด้านพนักงานขับรถ ได้ให้การอบรมเสริมสร้างทักษะ และจิตสำนึกการให้บริการที่ดี ในส่วนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่หรือเจ้าของรถ ได้กำหนดให้ต้องจัดส่งประวัติพนักงานขับรถผ่านระบบออนไลน์เข้าศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมฯ เพื่อการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบให้ผู้ขับรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเท่านั้น ฯลฯ ส่วนกรณีแท็กซี่ส่วนบุคคลที่เป็นเจ้าของรถหากทำผิดซ้ำ หรือมีความผิดรุนแรง ก็จะเพิกถอนทะเบียนรถแท็กซี่

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง (บขส.) จำกัด กล่าวว่า บขส.จะทำการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารของ บขส.ทั่วประเทศ โดยจะยกเลิกการเก็บค่าบริการใช้ห้องนํ้าจากประชาชน ซึ่งจะปรับปรุงห้องน้ำใหม่และเปิดให้บริการฟรีที่สถานีหมอชิตก่อนเป็นแห่งแรกจากนั้นจะทยอยไปดำเนินการที่สถานี บขส.แห่งอื่นๆทั่วประเทศ.

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯได้เร่งแก้ไขปัญหาการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการเพิ่มมาตรการลงโทษ ตามกฎหมายถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตผู้กระทำผิด... 9 ก.พ. 2558 00:40 9 ก.พ. 2558 05:52 ไทยรัฐ