วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใช้กฎหมายเชือดร้านออนไลน์เถื่อน

ใช้กฎหมายเชือดร้านออนไลน์เถื่อน

  • Share:

แนะผู้ประกอบการจดทะเบียน ป้องกันปัญหาหลอกลวงลูกค้า

นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯขอเตือนไปยังผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดร้านค้าขายสินค้าออนไลน์ ให้จดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ประกอบธุรกิจ หากไม่ดำเนินการ กรมฯจะบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และจะขอความร่วมมือไปยังตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ออายุการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและเว็บไซต์รายนั้นๆ

“คนโพสต์ขายสินค้า ถ้าไม่จดทะเบียนให้ถูกต้อง ถือเป็นคนขายเถื่อน เป็นเว็บไซต์เถื่อน ไม่น่าเชื่อถือ เพราะระบุตัวตนไม่ได้ ผู้บริโภคไม่ควรเข้าไปเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคโดนเอารัดเอาเปรียบและถูกโกง เพราะไม่มีหลักประกันใดๆในการพิสูจน์ว่าคนขายตั้งใจทำธุรกิจออนไลน์จริง แต่ถ้ามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ถือว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ และผู้บริโภคเชื่อถือได้”

ทั้งนี้ การจดทะเบียนพาณิชย์จะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาสทางการตลาด และใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน และยังได้รับสิทธิสมัครขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified ของกรมฯ เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้รับการส่งเสริม ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่กรมฯจัดขึ้น

นายวิชัยกล่าวว่า มาตรการดังกล่าว เป็นการเพิ่มความเข้มงวด การดูแลการค้าขายออนไลน์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และกรมฯจะเร่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ใช้ช่องทางอี-คอมเมิร์ซในการขยายตลาดและขยายธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนที่จะฝึกอบรมตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจไปจนถึงการฝึกอบรมขั้นสูง สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซมาแล้ว และเพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อขายออนไลน์ กรมฯได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการซื้อ-ขายออนไลน์ขึ้น เพื่อยุติปัญหาจากการซื้อขายสินค้า หรือบริการทางออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้น โดยกรมฯจะติดต่อและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ได้เกิดขึ้น โดยธุรกิจออนไลน์สามารถยุติปัญหาลงได้ โดยไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์และผู้ประกอบการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้