วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท. สั่งผู้ว่าจังหวัด คุมเข้มสถานบริการ-รร.รับวาเลนไทน์

มท. สั่งผู้ว่าจังหวัด คุมเข้มสถานบริการ-รร.รับวาเลนไทน์

  • Share:

มท. สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ คุมเข้มสถานบริการ-รร.รับวาเลนไทน์ 14 ก.พ. หวั่นขัดนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม

วันที่ 8 ก.พ. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าเนื่องจากใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.ซึ่งเจ้าของธุรกิจสถานบริการ สถานบันเทิง หรือโรงแรมต่างๆ มักจะนิยมจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ ฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปัญหาทางเพศ หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำที่ขัดต่อนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย

​ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะในสถานบริการ และโรงแรม และสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้

1. เข้มงวด ตรวจตราสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา และโรงแรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขอย่างเคร่งครัด โดยประสานหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่กำกับ ดูแล สอดส่อง มิให้มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการ กวดขันเรื่องเวลาเปิด – ปิด การลักลอบจำหน่ายสุราแก่เด็กและเยาวชน การมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ หากพบการกระทำผิดให้รีบแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ทราบโดยทันที

2. ให้จังหวัดแจ้งผู้จัดการโรงแรม เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษในการเข้าพักของสตรี เด็กและเยาวชนที่มีลักษณะหรือพฤติกรรม ถูกล่อลวง ขู่เข็ญ มอมยาฯ หรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย ให้รีบแจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ทราบโดยทันที นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าพักมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดการโรงแรมหรือผู้แทนลงชื่อกำกับในทะเบียนผู้พักและบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักตามกฎหมายไว้ด้วย

3. ให้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารสถานบริการ โรงแรม ทั้งเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนภัยต่างๆ เช่น การติดตั้งถังและอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูเข้า – ออก ทางหนีไฟ การติดตั้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่สามารถมองเห็นช่องทางเดินภายในกรณีเกิดไฟไหม้ และในกรณีที่มีการจัดการแสดงในสถานบริการหรือในสถานที่จัดงานที่มีลักษณะทึบ ห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่เกิดประกายไฟ หรืออุปกรณ์อื่นที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดระเบิดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้เร่งประชาสัมพันธ์ ให้สถานบริการ โรงแรมทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที

​รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานมักนิยมออกมาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ จึงเกรงว่าจะมีกลุ่มมิจฉาชีพเลือกช่วงเวลานี้ในการก่อเหตุร้าย โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน และสตรีที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอ สอดส่องดูแลสถานบริการ โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้