วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แกนนำชุมชน 72.8 % เชื่อเหตุวางระเบิดพารากอน เอี่ยวขัดแย้งการเมือง

แกนนำชุมชน 72.8 % เชื่อเหตุวางระเบิดพารากอน เอี่ยวขัดแย้งการเมือง

  • Share:

มาสเตอร์โพลล์เผย แกนนำชุมชน 72.8 % เชื่อเหตุวางระเบิดพารากอน เอี่ยวขัดแย้งการเมือง และ 82.3 % กังวลรุนแรงบานปลาย

วันที่ 8 ก.พ. รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง ความวิตกกังวลของแกนนำชุมชนต่อความขัดแย้งทางการเมืองหลังเหตุการณ์ระเบิดย่านพารากอน : กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 606 ชุมชน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2558 ผลการสำรวจการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมผ่านสื่อมวลชนในช่วง 30 วันที่ผ่านมา พบว่า

แกนนำชุมชน ร้อยละ 41.4 ระบุ รับทราบข่าวสารดังกล่าวทุกวัน/เกือบทุกวัน ในขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุรับทราบ 3-4 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 17.0 ระบุรับทราบ 1-2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 2.1 ระบุน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง ทั้งนี้ แกนนำชุมชน ร้อยละ 83.5 ระบุข่าวสารเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมที่มักได้ยินหรือพบเห็นผ่านสื่อมวลชนเป็นประจำ ได้แก่ ข่าวข่มขืน รองลงมาคือข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด (ร้อยละ 83.2) ข่าวการฆาตกรรม (ร้อยละ 82.5) ข่าวการทะเลาะวิวาท (ร้อยละ 75.7) ข่าวการละเมิดทางเพศ (ร้อยละ 60.4) นอกจากนี้ ยังพบเห็นหรือได้ยินข่าวเกี่ยวกับการวางระเบิด (ร้อยละ 55.0) ข่าวเกี่ยวกับการจี้ปล้น (ร้อยละ 52.5) ข่าวการโจรกรรมทรัพย์ (ร้อยละ 44.4) และข่าวฉ้อโกง (ร้อยละ 39.1) ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามต่อไปถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่ออันตรายจากโจรผู้ร้าย ถ้าต้องเดินตามลำพังในหมู่บ้าน/ชุมชนในเวลากลางคืนนั้น พบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนเกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30.4 ระบุรู้สึกหวาดกลัว ในขณะที่ร้อยละ 69.6 ระบุ ไม่รู้สึกหวาดกลัว

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ เมื่อสอบถามความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อเหตุการณ์วางระเบิดที่เกิดขึ้นย่านพารากอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพบว่า แกนนำชุมชนมากกว่า 2 ใน 3 คือร้อยละ 72.8 ระบุเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุเชื่อว่าเป็นอาชญากรรมทั่วไป

เมื่อสอบถามต่อไปถึงความรู้สึกวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุความวุ่นวายจนนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายได้อีกครั้งนั้น ผลสำรวจพบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 82.3 ระบุรู้สึกกังวล ในขณะที่ร้อยละ 17.7 ไม่รู้สึกกังวล นอกจากนี้ เมื่อสอบถามตัวอย่างแกนนำชุมชนถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและ คสช. พบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 95.5 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่น-เชื่อมั่นมากที่สุดว่ารัฐบาล และ คสช.จะสามารถป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ร้อยละ 3.6 ระบุปานกลาง และร้อยละ 0.9 ระบุไม่ค่อยเชื่อมั่น-ไม่เชื่อมั่นเลย

คุณอาจสนใจข่าวนี้