วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ทนายปู' ยันอดีตนายกฯ สามารถเดินทางต่างประเทศได้

“ทนายนรวิชญ์” ชี้อดีตนายกฯ สามารถเดินทางต่างประเทศได้ เหตุยังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาล เผยคำสั่ง คสช. ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ

วันที่ 8 ก.พ. นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความส่วนตัวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวว่า คสช. ไม่อนุญาตให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทางออกนอกประเทศตามคำขอ โดยอ้างเหตุคดีเรื่องจำนำข้าวที่อัยการสูงสุด มีความเห็นสั่งฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์แล้วนั้นว่า ทางทีมทนายทำงานอยู่ในกรอบเฉพาะในทางคดีเท่านั้น

ส่วนการที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเดินทางไปที่ไหน อย่างไร หรือไม่นั้น อดีตนายกฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ทางทีมทนายทราบ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน นายนรวิชญ์ ยังกล่าวอีกว่า ความจริงแล้ว หากอดีตนายกฯ ประสงค์ จะเดินทางออกนอกประเทศ ในช่วงนี้ ก็ไม่ได้ติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายอะไร แม้ว่าอัยการสูงสุดจะมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีโครงการรับจำนำข้าว ก็เป็นเพียงความเห็น แต่ก็ยังไม่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมของอัยการสูงสุด หรือศาล ในคดีอาญามีหลักอยู่ว่า

"ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจำเลย ไม่มีความผิด จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวนี้ รัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายสูงสุด ของไทยเราที่ผ่านๆ มาทุกฉบับ ก็ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ แม้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2257 ก็ได้รับรอง และคุ้มครองไว้ในมาตรา 4"

อย่างไรก็ตาม สำหรับการยื่นฟ้องคดีอาญา ของอัยการสูงสุด ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น นายนรวิชญ์กล่าวว่า มีขั้นตอน ที่แตกต่างจากการอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาทั่วๆ ไป ตั้งแต่ในชั้น การยื่นฟ้องต่อศาล และ การพิจารณาว่าจะมีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้ หรือไม่ในวันยื่นฟ้องคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎหมายกำหนดแต่เพียง ให้สำนักงานอัยการสูงสุด ที่เป็นโจทก์ส่งสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต่อศาลพร้อมคำฟ้องเพื่อประกอบการพิจารณา และรวมไว้ในสำนวนเท่านั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดว่า ในการยื่นฟ้องต่อศาลให้นำตัวผู้ถูกกล่าวหา มาศาลด้วย มีตัวอย่าง เทียบได้ในคดี เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มีการยื่นฟ้อง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในวันยื่นฟ้องก็ไม่ต้องนำตัวอดีตนายกฯสมชายไปศาลด้วยแม้ภายหลังการยื่นฟ้องแล้ว

ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งประทับรับคำฟ้องของโจทก์ ไว้พิจารณาหรือไม่นั้น ยังมีขั้นตอนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ในการที่จะเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นองค์คณะผู้พิจารณาพิพากษาอีกขั้นตอนหนึ่ง และเมื่อศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว ศาลจึงจะส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย และนัดคู่ความมาศาล ในวันพิจารณาครั้งแรก ซึ่งในวันพิจารณาครั้งแรก จึงเป็นวันที่จำเลยต้องไปปรากฏ ตัวต่อหน้าศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นายนรวิชญ์ กล่าวว่า ดังนั้น ในสำนวนคดีโครงการรับจำนำข้าว เมื่อยังไม่การกำหนดนัดพิจารณาครั้งแรก หาก คสช. มีคำสั่งห้าม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ฯ ออกนอกประเทศ ดัวยเหตุผลว่า “อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องคดีโครงการรับจำนำข้าวแล้วนั้น” คำสั่ง ของ คสช. นั้น น่าจะขัดต่อหลัก “การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ของผู้ต้องหา หรือจำเลย ในคดีอาญา ที่รัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ได้รับรอง และคุ้มครองไว้ตลอดมา”.

“ทนายนรวิชญ์” ชี้อดีตนายกฯ สามารถเดินทางต่างประเทศได้ เหตุยังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาล เผยคำสั่ง คสช. ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ 8 ก.พ. 2558 11:47 8 ก.พ. 2558 12:10 ไทยรัฐ