วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุขภาพจิตเด็ก–วัยรุ่น

www.smartteen.net เป็นเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการป้องกันก่อนเกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก แก้ไขปัญหาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรม และปัญหาทางอารมณ์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ซึ่งทำโดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อมวลชน การอบรมความรู้ให้แก่ผู้ใกล้ชิดเด็กทั้งพ่อแม่และคุณครู

เกี่ยวกับสถาบัน แนะนำประวัติสถาบันคณะผู้บริหาร โครงสร้าง มูลนิธิ ภูมิทัศน์สถาบัน คลัง ความรู้ รวมข้อมูล/สถิติ/รายงาน เทคโนสุขภาพจิต ผลงานวิจัย พ.ร.บ.สุขภาพจิต หนังสือ ข้อมูลเด็กสมาธิสั้น เด็กติดเกม การจัดการความรู้ และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมีเมนู ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศ ข่าวประจำวัน ฯลฯ...

http://www.smartteen.net/

8 ก.พ. 2558 10:11 8 ก.พ. 2558 10:11 ไทยรัฐ