วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดประทับใจ! นศ.จากซิดนีย์ ได้เรียนรู้วิถีไทยที่ กทม.

คณะนักศึกษาจากนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่ร่วมโครงการมาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยฟรี ได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีไทยที่ กทม. ชื่นมื่น ททท.พาเที่ยวและจัดให้เรียนรำไทย ประทับใจมิรู้ลืม...

นายณัฐพันธ์ ตรีเมฆ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย รายงานมาว่าคณะนักศึกษาไทยและต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในนครซิดนีย์ จำนวน 35 คน ที่ร่วมโครงการจิตอาสา Australian Thai Youth Ambassador Program(ATYAP) ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ มาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 โดยไปสอนภาษาอังกฤษ์ให้แก่นักเรียนไทยที่ จ.อุบลราชธานี 11 โรงเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทยด้วย เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.- 6 ก.พ.

ทั้งนี้ กิจกรรมปีนี้ นับว่าประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่ง เป็นที่ประทับใจแก่นักเรียนและครูอาจารย์ของไทยมาก ต่างเรียกร้องให้ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดต่อเนื่องทุกปี ส่วนบรรดานักศึกษาก็ชื่นชอบเช่นกัน เพราะได้ประสบการณ์ชีวิตมากมาย นอกจากสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทยแล้ว ยังได้ทำกิจกรรม อาทิ ทำแปลงเกษตรกรรม ปลูกผัก ผักสวนครัว เพะาเห็ด เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ นำมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนบริโภคกันเอง และได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีกด้วย

ส่วนโปรแกรม ต่อจากการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนไทยแล้ว ระหว่างวันท่ี 7-13 ก.พ. นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดให้คณะนักศึกษาดังกล่าวมาทัศนศึกษาและสัมผัสวิถีไทยที่กรุงเทพมหานคร ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และด้านการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โดยช่วงบ่ายวันที่ 8 ก.พ.ททท.ได้นำไปชมสวนสันติชัยปราการ และชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นพาไปชมพิพิธบางลำภู ของกรมธนารักษ์ ชมวิถีชีวิตคนไทยย่านบางลำภูและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มี นางปนัสย์สร อริยวงศ์ ผจก.โครงการพิพิธบางลำภู ให้การต้อนรับ และจัดให้เจ้าหน้าที่พาชมนิทรรศการหมุนเวียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, อาชีพต่างๆ ของชาวไทยย่านบางลำภู
ที่อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

จากนั้นคณะนักศึกษาจากนครซิดนีย์ ทั้ง 35 คน ได้ลงมาเรียนรู้วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทยที่ลานสนามหญ้าของพิพิธบางลำภู โดยนางสุนี นวรัตนาพงษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ททท. และเจ้าหน้าที่กองอาเซียน ได้เชิญอาจารย์วิชานาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร มาสอนการรำไทยในท่าต่างๆ เร่ิมจากการนุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง การไหว้ครู การรำไทยท่าต่างๆ ก่อนจะให้ล้อมวงรำจริง

ปรากฏว่านักศึกษาต่างให้ความสนใจหัดรำท่าต่างๆ อย่างขะมักเขม้น และรำกันอย่างสนุกสนา โดยบางคนรำได้อย่างสวยงาม น.ส.แองเจลิกา หัวหน้าคณะนักศึกษากล่าวว่า ทุกคนประทับใจที่ได้เรียนรำไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมไทย มีเรื่องราวนำกลับไปเล่าให้เพื่อนในมหาวิทยาลัยที่นครซิดนีย์ฟังมากมายเกี่ยวกับความประทับใจในประเทศไทย เป็นประสบการณ์ที่มิรู้ลืม

ด้านนายจีรศักดิ์ ป้อมสุวรรณ กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลคณะนักศึกษาในการมาทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการปีนี้นักศึกษาทุกคนประทับใจมาก เพราะได้มาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย โครงการครั้งที่ 1 และ 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 20 คน แต่มีการบอกต่อกันปีนี้จึงมีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 35 คน มีนักศึกษาไทย 8 คน ที่เหลือเป็นนักศึกษาออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย พม่า กัมพูชา เวียดนาม ไต้หวัน อินเดีย เลบานอนและรัสเซีย ทุกคนออกค่าตั๋วเครื่องบินมาเอง ทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ดูแลเรื่องที่พักและอาหาร ตลอดจนโปรแกรมกิจกรรมในประเทศไทย คาดว่าปีต่อไปคงจะมีนักศึกษาสมัครมาในโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นอีก.

คณะนักศึกษาจากนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่ร่วมโครงการมาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กไทยฟรี ได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีไทยที่ กทม. ชื่นมื่น ททท.พาเที่ยวและจัดให้เรียนรำไทย ประทับใจมิรู้ลืม... 8 ก.พ. 2558 09:36 8 ก.พ. 2558 10:12 ไทยรัฐ