วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
Fail/obey/reach/exist

Fail/obey/reach/exist

  • Share:

นักเรียนชอบใช้...✘...fail in an exam หรือ ...✘...fail in a test ซึ่งหมายถึง สอบตก ขอเรียนนะครับว่า ท่านใช้ fail กับ exam หรือ test โดยที่ไม่ต้องมี in ตามมา

...✔...Dick failed all his exams. ดิ๊กสอบตกทั้งหมด

หรืออย่างคำว่า obey ที่แปลว่า เชื่อฟัง ก็เหมือนกัน นักเรียนไทยหลายคนที่ผมเคยช่วยท่านผู้ใหญ่ตรวจข้อสอบ ชอบใช้ obey to+คน/สิ่งของ

ขอเรียนว่า obey เป็นศัพท์ซึ่งตามมาด้วย คน หรือสิ่งของได้เลย

...✔...If Dermot gives a command, you have to obey it. ถ้าเดอร์มอตออกคำสั่ง คุณต้องเชื่อฟัง

Reach ที่หมายถึง ไปถึง นักเรียนไทยบางคนชอบใช้ผิดๆ ว่า reach to + สถานที่ ขอเรียนว่าไม่ต้องครับ ใช้ reach ตามด้วยสถานที่ได้เลย ผมถามหัวหน้าทัวร์ว่า ทำไมลูกทัวร์ของคุณกลุ่มนี้ดูกระตือรือร้นจัง หัวหน้าทัวร์ตอบว่า ...✔...They want to reach Iztapalapa. พวกเขาต้องการไปให้ถึงเมืองอิสตาปาลาปา (ในประเทศเม็กซิโก)

ที่ผิดอีกข้อหนึ่งซึ่งผมเจอบ่อยๆก็คือ นักเรียนบางคนใช้ ...✘...Something is existing. คำว่า exist เอ็คสีซท ที่หมายถึง คงอยู่ นี่นะครับ ท่านไม่ต้องเติม -ing ยกตัวอย่างเช่น ท่านไปเยือนบ้านเช่าเก่าที่ท่านเคยเช่าและทำสวนดอกไม้ไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ไปถึงปรากฏว่าสวนดอกไม้นั้นยังคงอยู่ ท่านก็พูดว่า ...✘...The flower garden is still existing. พูดอย่างนี้ผิดครับ จะต้องพูดว่า ...✔...The flower garden still exists. จึงจะถูกครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้