วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ขรก.ชี้จุดเด่น-ด้อย รบ.คสช. แก้ปัญหาสะสม-บางตำแหน่งขาดประสบการณ์

ดุสิตโพล เผย สำรวจข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ชี้จุดเด่น-จุดด้อย รัฐบาล คสช. เข้ามาแก้ปัญหาสะสม แต่บางตำแหน่งขาดประสบการณ์ อยากให้ตั้งใจทำงานมีความยุติธรรม

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.58 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทั่วประเทศ จำนวน 1,014 คน ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2558 ในหัวข้อ "ความในใจของข้าราชการ ยุค “คสช.” และ “รัฐบาลชุดปัจจุบัน” โดยผลสำรวจสรุปผลดังนี้

 “จุดเด่น” ของการบริหารประเทศของ คสช.และรัฐบาลชุดปัจจุบัน

อันดับ 1 : 83.43% เห็นว่า สามารถแก้ปัญหาที่สะสมมานานให้ดีขึ้น เช่น ช่วยชาวนา เงินเดือน ขรก. รองลงมา 75.74% เห็นว่า ยุติความขัดแย้ง สร้างความสงบสุขในบ้านเมือง 73.57% เห็นว่า ผู้นำเข้มแข็ง เด็ดขาด มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมอย่างสม่ำเสมอ 72.19% การทำงานรวดเร็ว เป็นระบบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และ 66.47% ความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม

เมื่อถามว่า “จุดอ่อน” ของการบริหารประเทศของ คสช.และรัฐบาลชุดปัจจุบัน

85.01% เห็นว่า บางตำแหน่งที่เข้ามาทำงานยังขาดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 80.08% ยังแก้ไขปัญหาสำคัญไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ 79.88% เป็นการทำงานแบบรวบอำนาจ ไม่รับฟังความคิดเห็น 78.50% ขาดการตรวจสอบ ไม่มีการติดตามประเมินผลการทำงาน และ 76.92% ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ทำให้ต่างชาติไม่ยอมรับ

ส่วน “ความในใจ” ของข้าราชการที่อยากจะบอกกับ คสช.และรัฐบาล คือ

สิ่งที่ข้าราชการ ตำรวจ และ ทหาร อยากบอกมากที่สุด คือ 89.74% ขอให้ตั้งใจทำงาน มีความยุติธรรม พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า รองลงมา 77.51% อยากให้ดูแลปัญหาปากท้อง ปรับเงินเดือนให้เหมาะกับค่าครองชีพปัจจุบัน 71.79% ขอให้ทำงานด้วยความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา นึกถึงส่วนรวมเป็นหลัก 62.19% ปฏิรูประบบราชการ ขจัดทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และ 58.97% อยากให้คืนอำนาจให้กับประชาชน รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า ข้าราชการคิดอย่างไร? กับ ข้อความที่ว่า “ข้าราชการเกียร์ว่าง”

ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ส่วนใหญ่ 84.81% ตอบว่า ทุกหน่วยงานมีข้าราชการทั้งดีและไม่ดี ไม่ควรมองรวมทั้งหมด 83.63% อาจมาจากการบริหารงาน ถูกแทรกแซงการทำงาน มีระบบอุปถัมภ์ 83.04% ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน 79.88% ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ไม่ยอมให้ถูกแทรกแซงหรือครอบงำ และ 64.50% บอกว่า ควรมีบทลงโทษสำหรับข้าราชการที่ละเลยหน้าที่ ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม.

ดุสิตโพล เผย สำรวจข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ชี้จุดเด่น-จุดด้อย รัฐบาล คสช. เข้ามาแก้ปัญหาสะสม แต่บางตำแหน่งขาดประสบการณ์ อยากให้ตั้งใจทำงานมีความยุติธรรม ... 8 ก.พ. 2558 08:10 8 ก.พ. 2558 13:41 ไทยรัฐ