วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดบัญชี


เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมใจ กันร่วมปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สจล. เป็นมาตรการกดดันที่ธนาคารไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ยอมให้เอกสารตามที่ตำรวจขอไป.

7 ก.พ. 2558 03:34 7 ก.พ. 2558 03:38 ไทยรัฐ