วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลง MOU เทศบาลสมุทรสาคร ถอดแบบหัวหิน, บางเลน-กปน.ลุยพัฒนาประปาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2558 ที่สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง (กปน.) นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) กปน. และนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวางแผน การปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคของเทศบาลนครสมุทรสาคร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ยกระดับการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายเชาวรินทร์กล่าวว่า กปน.จะทำการวางแผนและออกแบบระบบประปา เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ ปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำ พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ดูแลระบบผลิตน้ำประปา รวมถึงระบบบริหารงานประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ได้ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาระบบประปากับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมาแล้วหลายหน่วยงาน อาทิ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และเทศบาลตำบลบางเลน จ.นครปฐม

ด้านนายชุมพลได้กล่าวขอบคุณ กปน.ในความร่วมมือพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำจากการขยายตัวของประชากรและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนสืบไป.

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2558 ที่สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง (กปน.) นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) กปน. และนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา ... 7 ก.พ. 2558 02:02 7 ก.พ. 2558 02:03 ไทยรัฐ