วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมผัสได้จริง

โดย ตองเจ

ปิดฉากลงไปเรียบร้อย สำหรับโครงการพี่สอนน้อง “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”

หลังจากที่ในปี 2557 ได้เปิดรับเด็กเยาวชนอายุ 10-15 ปี เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 7 สนาม จำนวนกว่า 1,400 คน เพื่อเข้ารับการอบรมทักษะการว่ายน้ำ การช่วยเหลือตัวเอง และผู้อื่นขณะจมน้ำ

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทางน้ำระดับประเทศโดยเฉพาะมาร่วมให้ความรู้และให้การฝึกอบรม

ก็ต้องยอมรับว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์และก็สามารถช่วยลดจำนวนการสูญเสียชีวิตของเด็กๆ จากอุบัติเหตุจมน้ำในแต่ละปีให้น้อยลงอย่างเห็นผล

หลังจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีอุบัติเหตุจากการจมน้ำของเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) เสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง

คิดเฉลี่ยแล้วปีละ 1,300-1,500 คน หรือเฉลี่ย 3-4 คนต่อวัน แถมพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำมีสถิติพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค.ของทุกปี

ซึ่งผลจากการสำรวจการว่ายน้ำเป็นของเด็กไทย (อายุ 5-14 ปี) ปี 2557 จากจำนวนเด็ก 8 ล้านคน พบว่าเด็กที่ว่ายน้ำเป็นมีเพียงร้อยละ 23.7 หรือประมาณ 2 ล้านคน แต่ที่สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้มีเพียงร้อยละ 4.4 หรือ 367,704 คน

จากสถิติดังกล่าวจึงทำให้เกิดโครงการพี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”

โดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จับมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา รวมทั้งบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยลดอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก ตามหลักสูตรการอบรมทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อเรียนรู้การเอาชีวิตรอดและรู้จักการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นในขณะที่ประสบเหตุทางน้ำ

ถือเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตในระดับการป้องกันเชิงปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เชื่อว่าจากนี้ไปโครงการนี้จะช่วยลดสถิติจำนวนเด็กจมน้ำเสียชีวิตในแต่ละปีให้น้อยลงได้อีกทางหนึ่งแน่นอน.

ตองเจ

7 ก.พ. 2558 00:04 7 ก.พ. 2558 00:04 ไทยรัฐ