วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ยื่น กมธ.ยกร่าง รธน. ค้านริบดาบจัดเลือกตั้ง

กกต.ยื่นหนังสือถึง สนช. - สปช. - กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ค้านริบอำนาจ กกต. ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวจัดการเลือกตั้ง เหลืออำนาจแค่แจกใบเหลือง ยันท้ายสุด กมธ.ยกร่างฯ มีมติใดออกมาก็พร้อมน้อมรับ

วันที่ 6 ก.พ. ที่รัฐสภา น.ส.สุรณี ผลทวี ผอ.สำนักเลขานุการคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นตัวแทน กกต.ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านเจ้าหน้าที่ สปช. เพื่อตั้งข้อสังเกต ต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กกต. 3 ข้อ

น.ส.สุรณี กล่าวว่า กกต.มีความเป็นห่วงเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กกต. 3 ข้อ คือ 1.การจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) มาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแทน กตต. 2.การลดอำนาจหน้าที่ของ กกต.เหลือเพียงการแจกใบเหลืองอย่างเดียว 3.การตัดอำนาจหน้าที่การให้ความรู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นำข้อสังเกตทั้ง 3 ข้อ ไปประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ กกต.จะทำรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ออกมาอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเรื่องประเด็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วย หากในที่สุดคณะกรรมาธิการยกร่างฯ มีมติอย่างไร กกต.ก็พร้อมทำหน้าที่ตามมติที่ออกมา.

กกต.ยื่นหนังสือถึง สนช. - สปช .- กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ ค้านริบอำนาจ กกต. ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวจัดการเลือกตั้ง เหลืออำนาจแค่แจกใบเหลือง ยันท้ายสุด กมธ.ยกร่างฯ มีมติใดออกมาก็พร้อมน้อมรับ 6 ก.พ. 2558 12:59 6 ก.พ. 2558 13:58 ไทยรัฐ