วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Late at night/someone somebody

ผมเขียน line ไปให้เพื่อน เล่าเรื่องความสัมพันธ์อันไม่ค่อยจะดีระหว่างเมย์ (May) กับฟิลิป (Philip) ว่า ระยะหลัง...✘...May often returned home late in the night. เมย์มักจะกลับมาบ้านช้าในตอนกลางคืน

เพื่อนคนที่สื่อสารทางไลน์กับผมช่วยแนะนำผมว่า อย่าใช้วลี late in the night เพราะไม่มีใครใช้กันแล้วในสมัยนี้ ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องควรจะใช้ late at night น่าจะดีกว่า ผมจึง line ไปเสียใหม่ว่า ...✔...May often returned home late at night.

เพื่อนถามว่า เมย์ติดต่อกับคุณบ่อยหรือ? ผมบอกว่าไม่บ่อย เพียงแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว ...✘...She sent to me a birthday card.เธอส่งการ์ดวันเกิดมาให้ผม

ผู้อ่านท่านครับ ที่ผมตอบไปนั่น ตอบผิดนะครับ

...✘...send to somebody some– thing
...✔...send somebody something
...✔...send something to some– body

เมย์ส่งการ์ดวันเกิดให้ผม ผมสามารถพูดให้ถูกต้องได้ 2 อย่างนะครับ

...✔...May sent me a birthday card.
...✔...May sent a birthday card to me.

ลูกของออสบอร์น (Osborne) บอกพ่อว่า...✔...We sent Mom flowers for Mother’s Day. เราส่งดอกไม้ไปให้แม่ในวันแม่ ค่ะ (send someone something).

คุณนิติ นวรัตน์

6 ก.พ. 2558 10:38 6 ก.พ. 2558 10:38 ไทยรัฐ