วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสม. ร่อนหนังสือถึงแม่น้ำ 5 สาย แจงปมค้านควบรวม ผู้ตรวจการฯ

กสม. ร่อนหนังสือถึงแม่น้ำ 5 สาย แจงปมค้านควบรวม ผู้ตรวจการฯ

  • Share:

กสม.ร่อนหนังสือถึงแม่น้ำ 5 สาย แจงเหตุไม่ควรควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดิน อ้างเจตนารมณ์ รธน.40 ให้สององค์กรแยกกัน

วันที่ 4 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นางอมรา พงศาพิญชล ประธาน กสม. กล่าวว่า คณะกรรมการ กสม. มีมติให้ทำหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) ขอให้ทบทวนมติการควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดิน และ กสม. โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน เพราะอำนาจหน้าที่และเจตนารมณ์ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสององค์กรแตกต่างกัน หากควบรวมจะทำให้ประชาชนเสียโอกาส และทางเลือกในการยื่นเรื่องร้องเรียน

นางอมรา กล่าวต่อว่า อีกทั้งบทบาทขององค์กรใหม่อาจถูกลดทอนลง เพราะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 11 ด้าน จึงไม่สอดคล้องกับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีส การทำงานตามหลักสากล หากเกิดการควบรวมจะทำให้ประชาคมโลก ตั้งคำถามการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนไทยยังคงเดิมหรือไม่

ด้านนายนิรันทร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการ กสม. กล่าวว่า การควบรวมจะทำให้เกิดปัญหาการทำงานมากกว่าเสริมประสิทธิภาพ เพราะสององค์กรมีวัฒนธรรมและภารกิจต่างกัน ยืนยันการทำงานไม่เกิดความซ้ำซ้อน เนื่องจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 7 องค์กรได้ร่วมหารือการทำงาน หากเรื่องร้องเรียนที่รับผิดชอบตรงกับภารกิจขององค์กรใด ก็จะโอนให้ไปรับผิดชอบ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 40 ให้แยกสององค์กรเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการยื่นเรื่องร้องเรียน และอยากให้การทำงานแยกส่วนกัน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้