ปชช. 81.05% เห็นด้วยให้ สตช. ล้างบางตำรวจทำผิด ก.ม.

ข่าว

  ปชช. 81.05% เห็นด้วยให้ สตช. ล้างบางตำรวจทำผิด ก.ม.

  ไทยรัฐออนไลน์

   4 ก.พ. 2558 14:20 น.

   ปชช. 81.05% เห็นด้วยให้ สตช. ล้างบางตำรวจทำผิด ก.ม. 41.24 พอใจภายใต้การกำกับงานของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 36.64% พอใจ ผบ.ตร.คนใหม่ทำงาน 4 เดือน

   วันที่ 4 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สตช. และ ผบ.ตร.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 3 ก.พ. 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,261 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับระบบการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นด้วยวิธีแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 จากผลการสำรวจ

   เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการล้างบางตำรวจที่ทำผิดกฎหมายโดยให้ออกจากราชการในทันที และย้ายด่วนตำรวจระดับสูงที่บกพร่องต่อหน้าที่ หรือแสดงพฤติกรรมฝักใฝ่การเมือง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.05 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างมาก รองลงมา ร้อยละ 10.71 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 4.36 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 1.90 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.98 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ  

   ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ที่ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย – เห็นด้วยอย่างมาก ให้เหตุผลว่า ไม่มีผู้ใดที่อยู่เหนือกฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องเป็นแบบอย่างในการรักษากฎหมายบ้านเมือง แต่กระทำผิดเสียเอง คนทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษเพื่อมิให้เป็นแบบอย่าง และเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ขณะผู้ที่ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยเลย ให้เหตุผลว่า ควรมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน ซึ่งการลงโทษดังกล่าว เป็นการลงโทษเพียงแค่เฉพาะหน้าเท่านั้น และไม่เข้มงวดเท่าที่ควร

   ด้านความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ภายใต้การกำกับดูแลของนักการเมือง หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง กับ สตช. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.24 ระบุว่ารู้สึกพึงพอใจกับ สตช. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมากกว่า เพราะระบบการทำงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว บ้านเมืองมีความสงบมากขึ้น มีผลงานที่เป็นรูปธรรม รองลงมา ร้อยละ 31.64 ระบุว่า รู้สึกพึงพอใจกับ สตช. ภายใต้การกำกับดูแลของนักการเมือง หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมากกว่า เพราะประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาลเข้ามาบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทำให้ สตช. สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

   ร้อยละ 16.81 ระบุว่า ไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง เพราะไม่ว่าจะอยู่ภายใต้รัฐบาลชุดใด ระบบการทำงานของ สตช. ก็ยังคงเหมือนเดิม ร้อยละ 1.90 ระบุว่า สตช. ไม่ควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนักการเมือง หรือรัฐบาล และร้อยละ 8.41 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับผลงานของ สตช. ผู้บังคับบัญชา หรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารงาน สตช.

   สำหรับระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การทำงาน 4 เดือนของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ในการทำหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 36.64 ระบุว่า พึงพอใจอย่างมาก ร้อยละ 45.12 ระบุว่า ค่อนข้างพึงพอใจ ร้อยละ 7.38 ระบุว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ ร้อยละ 2.06 ระบุว่า ไม่พึงพอใจเลย และร้อยละ 8.80 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ ซึ่งในจำนวนผู้ที่ระบุว่า ค่อนข้างพึงพอใจ –พึงพอใจอย่างมาก ให้เหตุผลว่า มีผลงานที่โดดเด่น ชัดเจน ทำงานค่อนข้างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา และเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนผู้ที่ระบุว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ – ไม่พึงพอใจเลย ให้เหตุผลว่า ยังไม่มีผลงานชัดเจนเท่าที่ควร

   ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อความสำเร็จของการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ที่เกิดจากการตั้งคณะทำงาน 6 ชุด อันประกอบไปด้วยตำรวจเท่านั้น เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปตำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.30 ไม่เชื่อว่าการปฏิรูปองค์กรตำรวจจะสำเร็จ เพราะมีแต่ตำรวจด้วยกันเอง อาจมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ควรให้บุคคลอื่นเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะทำงานด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตต่างๆ ขณะที่ร้อยละ 32.43 เชื่อว่าการปฏิรูปองค์กรตำรวจจะสำเร็จ เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของคณะทำงาน ที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอยู่หลายคน น่าจะช่วยให้การปฏิรูปตำรวจสำเร็จได้ และตำรวจที่ดีก็ยังมีในสังคมอยู่ และร้อยละ 24.27 ไม่แน่ใจ / ไม่ระบุ

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ “ไอ้ไข่” วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา งวดก่อนมีคนถูก
   00:55

   เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ “ไอ้ไข่” วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา งวดก่อนมีคนถูก

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15:47 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์