วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อุทัย' แนะสหกรณ์ฯ ซื้อนํ้ายางไม่ตํ่ากว่า 50 บาท แก้ราคาตก

"อุทัย" สมาชิก สปช. แนะสหกรณ์ฯ ซื้อนํ้ายางสดไม่ตํ่ากว่า 50 บาท แก้ปัญหาราคายาง ก่อนถึงฤดูยางผลัดใบ ห่วงประชาชนเดือดร้อนก่อปัญหาอาชญากรรม

วันที่ 3 ก.พ. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสมาชิก สปช.ภาคใต้ แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยระบุว่า ประมาณหนึ่งเดือนจะเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ ประชาชนชาวสวนยางจะได้รับผลกระทบ ไม่มีรายได้ ทำให้ต้องประกอบอาชีพที่ทุจริตผิดกฎหมายและเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาได้

ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางต่อรัฐบาล และขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา โดยขอให้สหกรณ์รับซื้อน้ำยางสดในราคาไม่ต่ำกว่า 50 บาท รัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ เร่งขายยางดีให้แก่ต่างประเทศในราคากิโลกรัมละ ไม่ต่ำกว่า 65 บาท และสนับสนุนให้นำน้ำยางพาราไปทำถนน สนามฟุตซอล สนามเด็กเล่น ยางรถยนต์ และขอให้รัฐบาลเข้าควบคุม ดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่แอบนำยางพาราไปเสนอขายให้ต่างประเทศ ขายตัดราคา ขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้กลไกราคายางพาราบิดเบือนจากความจริง ซึ่งมีความผิดพระราชบัญญัติควบคุมยางพารา พ.ศ.2542 จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่สอบสวนความจริงและเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษ.

"อุทัย" สมาชิก สปช. แนะสหกรณ์ฯ ซื้อนํ้ายางสดไม่ตํ่ากว่า 50 บาท แก้ปัญหาราคายาง ก่อนถึงฤดูยางผลัดใบ ห่วงประชาชนเดือดร้อนก่อปัญหาอาชญากรรม 3 ก.พ. 2558 19:40 3 ก.พ. 2558 20:25 ไทยรัฐ