วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์รวมจิตใจ

ตั้งแต่เช้าวันที่ 2 ก.พ. คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไป แสดงความจงรักภักดีด้วยการนำแจกันดอกไม้ สิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นหลักชัยให้กับชาวไทยตราบนานเท่านาน

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช อาทิ อบต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน สมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย สำนักงานเขตลาดกระบัง อาสากาชาดสภากาชาดไทย พล.ร.อ.สุพิทย์ อำนวย คณบดีวิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะลูกเสือชาวบ้าน จ.นครพนม อสม. เขตบางพลัด กทม. ลูกเสือและยุวกาชาด โรงเรียนสุเหร่าสามวา เขตคลองสามวา กทม. ฯลฯ.

ตั้งแต่เช้าวันที่ 2 ก.พ. คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไป แสดงความจงรักภักดีด้วยการนำแจกันดอกไม้ สิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 3 ก.พ. 2558 00:39 3 ก.พ. 2558 00:40 ไทยรัฐ