วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังชุมชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ปั่นจักรยานนำขบวนประชาชน ชุมชนเขตหนองจอก ทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ที่มาร่วมเปิดโครงการปั่นจักรยาน รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์สู่ชุมชน พร้อมยกระดับเขตหนองจอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม.

2 ก.พ. 2558 08:05 2 ก.พ. 2558 08:06 ไทยรัฐ