วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งเคลียร์สัมปทานเอไอเอส

เร่งเคลียร์สัมปทานเอไอเอส

  • Share:

นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้หารือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานมือถือที่จะสิ้นสุดอายุในเดือน ก.ย.2558 นี้ ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้แจ้งเอไอเอสว่า ได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรา 43 ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ไปดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและให้คำนึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และผลประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งระบบด้วย คาดว่าจะมีข้อสรุปเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในกลางปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือ ถึงกระทรวงไอซีที เพื่อขอเปลี่ยนผู้แทนการเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรา 43 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงขอเปลี่ยนรายชื่อกรรมการและเลขานุการ จากนาง ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย และบริหารผลประโยชน์ เป็นนางปรียา ด่านชัยวิจิตร รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบริหารทรัพย์สิน

ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้ตรวจสอบแล้วพบว่านางปรียาเป็นกรรมการในบริษัทเอไอเอส ถือได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ควรจะให้นางณัฏฐ์ณัชชาเป็นกรรมการและเลขานุการต่อไป เนื่องจากเหลือเวลาเพียง 8 เดือนเท่านั้น และตัวแทนทีโอทีก็ต้องรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอยู่แล้ว เพราะประเด็นสัญญาสัมปทานเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งต้องรายงานให้คณะกรรมการ (บอร์ด) รับทราบทุกระยะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเสนอกระทรวงไอซีที และ (ครม.) ฉะนั้นจึงไม่เข้าใจและไม่เห็นความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวแทนจากทีโอทีแต่อย่างใด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้