วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งเคลียร์สัมปทานเอไอเอส

นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้หารือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานมือถือที่จะสิ้นสุดอายุในเดือน ก.ย.2558 นี้ ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้แจ้งเอไอเอสว่า ได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกำกับดูแลมาตรา 43 ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ไปดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและให้คำนึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และผลประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งระบบด้วย คาดว่าจะมีข้อสรุปเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในกลางปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือ ถึงกระทรวงไอซีที เพื่อขอเปลี่ยนผู้แทนการเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรา 43 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงขอเปลี่ยนรายชื่อกรรมการและเลขานุการ จากนาง ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย และบริหารผลประโยชน์ เป็นนางปรียา ด่านชัยวิจิตร รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบริหารทรัพย์สิน

ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้ตรวจสอบแล้วพบว่านางปรียาเป็นกรรมการในบริษัทเอไอเอส ถือได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ควรจะให้นางณัฏฐ์ณัชชาเป็นกรรมการและเลขานุการต่อไป เนื่องจากเหลือเวลาเพียง 8 เดือนเท่านั้น และตัวแทนทีโอทีก็ต้องรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอยู่แล้ว เพราะประเด็นสัญญาสัมปทานเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งต้องรายงานให้คณะกรรมการ (บอร์ด) รับทราบทุกระยะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเสนอกระทรวงไอซีที และ (ครม.) ฉะนั้นจึงไม่เข้าใจและไม่เห็นความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวแทนจากทีโอทีแต่อย่างใด.

นายพรชัย รุจิประภา รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้หารือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานมือถือที่จะสิ้นสุดอายุในเดือน ก.ย.2558 นี้ 2 ก.พ. 2558 00:30 2 ก.พ. 2558 00:31 ไทยรัฐ