วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“ญี่ปุ่น”ให้ทุน วท.พัฒนาบุคลากรด้าน วทน.

“ญี่ปุ่น”ให้ทุน วท.พัฒนาบุคลากรด้าน วทน.

  • Share:

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและเข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบัณฑิตพัฒนานโยบายแห่งชาติญี่ปุ่น (National Graduate Institute for Policy Study : GRIPS) เพื่อเจรจาความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาและวิเคราะห์นโยบายด้าน วทน. ซึ่งประเทศไทยขาดแคลนอย่างหนัก ได้ข้อสรุปว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนานโยบายแห่งชาติญี่ปุ่น ตกลงที่จะร่วมมือกับประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนทุนด้านพัฒนานโยบายกับประเทศไทย 2 ทุน ครอบคลุมด้านนวัตกรรม และแนวทางที่จะดึงดูดให้บริษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่มีการลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้ว ขยายงานด้วยการลงทุนด้านการวิจัยเพิ่ม โดยผู้เข้ารับการอบรมกับสถาบัน จะต้องเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงด้านวิเคราะห์นโยบายด้าน วทน. โดยใช้โจทย์ปัญหาจากประเทศ ไทย ใช้เวลาในการฝึกอบรม 12 สัปดาห์ ภายใน 2 ปี ทั้งนี้ การพัฒนากำลังคนเป็นหัวใจของการปฏิรูป วทน. ที่ วท.ให้ความสำคัญมาก

รมว.วท.กล่าวต่อว่า ขณะนี้ความร่วมมืออยู่ ระหว่างการยกร่าง MOU ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากประเทศญี่ปุ่นและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือต่อเนื่องยาวนาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้