ผู้ได้รับรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆใกล้ตัว ก่อนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

ข่าว

ผู้ได้รับรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆใกล้ตัว ก่อนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

ไทยรัฐออนไลน์

  2 ก.พ. 2558 05:01 น.

  คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ มาพร้อมคุณจันทนี ธนรักษ์.

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557 ซึ่ง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยได้คัดเลือกบุคคล หรือองค์กรทั่วโลกที่ปฏิบัติงานหรือมีงานวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 2 ราย สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.อากิระ เอ็นโด บุคคลแรกที่ค้นพบยาลดไขมันในเลือด ส่วนสาขาสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.โดนัท เอ.เฮน เดอร์สัน ผู้นำโครงการที่ทำการกวาดล้างโรคไข้ทรพิษได้สำเร็จ โดยพิธีพระราชทานรางวัลได้จัดขึ้นที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง

  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และคณะองคมนตรี ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล, พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, พลากร สุวรรณรัฐ (ขวาสุด) และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.
  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และคณะองคมนตรี ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล, พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, พลากร สุวรรณรัฐ (ขวาสุด) และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.

  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสว่า โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ ล้วนเป็นภัยคุกคามบั่นทอนสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนเรามาทุกยุคทุกสมัย เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคไข้ทรพิษเป็นโรคระบาดร้ายแรง ที่ทำลายชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก ส่วนโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ก็กำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการสูญเสียชีวิตในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อแสวงหาวิธีการที่จะบำบัดรักษา ตลอดจนขจัดโรคภัยเหล่านั้นให้หมดสิ้นไป จึงนับเป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงแก่มวลมนุษยชาติ

  สำหรับผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557 สาขาการแพทย์ ศ.อากิระ เอ็นโด ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบยาลดไขมันและสารที่สามารถลดระดับคอเลสเทอรอลในเลือด กล่าวถึงแรงจูงใจในการทำงานว่า จากที่มีโอกาสไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ 50 ปี ที่แล้ว พบว่าคนอเมริกันเป็นโรคหัวใจ และคอเลสเทอรอลสูง เมื่อกลับมาญี่ปุ่นก็พบว่า มีประชากรเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอันดับ 1 ในสมัยนั้นยังไม่มียาใดๆรักษา จึงมีความตั้งใจที่จะค้นคว้าเรื่องนี้ ระหว่างทำการวิจัยก็พบปัญหาหลายอย่าง แต่สุดท้ายก็ได้พบสาเหตุของปัญหาจนประสบความสำเร็จ

  ในการทำงานของ ศ.อากิระ จะยึดหลัก “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” และการได้รับรางวัลนี้ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง พร้อมทั้งได้ยกย่องเจ้าฟ้ามหิดล ที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปเรียนด้านการแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วทรงนำความรู้ที่ทรงเล่าเรียนกลับมาพัฒนาการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงทำนับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ที่อยากให้มองการวิจัยและศึกษาจากเรื่องใกล้ตัวพื้นฐาน เช่น เชื้อรา เห็ด โดยไม่ต้องคิดให้ยากให้หรูหราเกินไป

  เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และ ศ.ดร.ยงยุทธ-รศ.ดร.อรชุมา ยุทธวงศ์ มาร่วมงานพระราชทานเลี้ยง.
  เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และ ศ.ดร.ยงยุทธ-รศ.ดร.อรชุมา ยุทธวงศ์ มาร่วมงานพระราชทานเลี้ยง.

  ด้าน ศ.นพ.โดนัลด์ เอ.เฮนเดอร์สัน ชาวอเมริกัน ผู้มีส่วนสำคัญในการกวาดล้างโรคไข้ทรพิษให้หมดไปจากโลกนี้ เผยว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากมีทีมงานที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี อีกทั้งมีวัคซีนที่ดี ใช้รักษาประชากรทุกกลุ่ม ระหว่างที่ทำการศึกษา เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว ได้เดินทางมาประเทศไทยและร่วมพูดคุยถึงการกำจัดโรคไข้ทรพิษ ทำให้ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจและความร่วมมือที่ดี แม้โรคไข้ทรพิษได้ถูกกำจัดแล้ว แต่ยังมีโรคติดเชื้อร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งจะต้องนำไปศึกษาและวิจัยหาวิธีกำจัดต่อไป การได้รางวัลนี้มีความหมายต่อตัวเองและทีมงานมาก เพราะเสมือนเป็นการสร้างกำลังใจที่ดี พร้อมกันนี้ได้บอกว่า การทำวิจัยควรให้ความสำคัญในทุกๆอย่าง อย่างเชื้ออีโบลา ที่ค้นพบมาตั้งแต่ พ.ศ.2515 แต่ไม่มีใครให้ความสำคัญ ปล่อยให้พัฒนาจากเชื้อเล็กๆไม่ร้ายแรง กระทั่งตอนนี้เป็นเชื้อที่ยังไม่มียาสามารถรักษาได้ จึงอยากให้นักวิจัยรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆ ก่อนที่เรื่องเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ส่งผลสู่สังคมในวงกว้าง

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  หนูน้อย อนุบาล 3 พูดอังกฤษไฟแลบจนชาวเน็ตแซวอาจได้สอนครู คุณแม่เผยวิธีเลี้ยง
  03:06

  หนูน้อย อนุบาล 3 พูดอังกฤษไฟแลบจนชาวเน็ตแซวอาจได้สอนครู คุณแม่เผยวิธีเลี้ยง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:09 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์