ไลฟ์สไตล์
100 year

ใช้น้ำอย่างรู้ค่าเทิดในหลวง

ชมชื่น ชูช่อ
2 ก.พ. 2558 05:01 น.
SHARE

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในเรื่อง “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิม พระเกียรติ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งสร้างความร่วมมือและความตระหนักรู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชชนิดต่างๆแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองและสามารถใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

ข่าวแนะนำ

โดยกำหนดจัดงานวันรณรงค์ (Field Day) การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 ก.พ. 58 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-9 เขตละ 1 จุด รวม 9 จุด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, นครสวรรค์, ตรัง, นครพนม, ราชบุรี, สุราษฎร์ธานี, ปทุมธานี และลำพูน

นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดฝึกอบรมวิธีทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อปลูกข้าว, พืชไร่, ไม้ผลไม้ยืนต้น, พืชผัก-สมุนไพร ไร่นาสวนผสม และอื่นๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯอีก 882 ศูนย์ ในพื้นที่ 77 จังหวัด ไปจนถึง ก.ย.2558 ด้วย

“จึงขอเชิญชวนเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน้อมเกล้าฯถวายแด่พ่อของแผ่นดิน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว.

ชมชื่น ชูช่อ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชมชื่น ชูช่อใช้น้ำอย่างรู้ค่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอฬาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคอลัมน์ฉบับพิมพ์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 22:49 น.