ข่าว

วิดีโอ

"อำนวย" ผุดตลาดยางเกษตรกร 10 แห่ง มั่นใจ ธ.ก.ส.จ่ายเงินสดถึงมือครบทุกคน

นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบร่วมกับจังหวัด 69 จังหวัด โดยได้หารือแนวทางการปรับระบบตลาดยางพาราในประเทศ เพราะแม้ว่าราคายางที่ตลาดกลางของกรมวิชาการเกษตรที่มีอยู่ 10 แห่งทั่วประเทศจะขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาสูงกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาทแล้ว แต่ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรผู้ปลูกยางจะได้รับ กก.ละ 60 บาท เพราะเกษตรกรขายยางให้แก่พ่อค้าคนกลาง แล้วพ่อค้านำยางมาขายที่ตลาดกลางอีกทอดหนึ่ง จึงต้องเร่งพัฒนาตลาดกลางยางพาราโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

“รัฐบาลได้เริ่มต้นทดลองตลาดยางที่เข้าถึงเกษตรกรมาแล้ว 6 แห่งและจะตั้งเพิ่มอีก 4 แห่ง รวมเป็น 10 แห่ง โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดตั้งตลาดยางเกษตรกร ต้องส่งแผนการดำเนินงานมาภายในเดือน ม.ค.นี้ เพื่อจะจัดทำเป็นแผนใหญ่สำหรับปีการผลิต 2558/59 หรือในปีหน้า”

สำหรับความคืบหน้า 16 มาตรการ เช่น การชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินไปแล้ว 300,000 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,409 ล้านบาท คาดว่าจะดำ เนินการเบิกจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 ม.ค.นี้ ส่วนการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมรายละไม่เกิน 100,000 บาท มีการยื่นขอเข้ารับความช่วยเหลือ 11,240 ครัวเรือน วงเงิน 1,536 ล้านบาท อนุมัติ 472 ครัวเรือน เป็นเงินจ่าย 45 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในเดือน มี.ค.นี้.

เพราะแม้ว่าราคายางที่ตลาดกลางของกรมวิชาการเกษตรที่มีอยู่ 10 แห่งทั่วประเทศจะขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาสูงกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 60บาทแล้ว แต่ไม่ใช่ราคาที่เกษตรกรผู้ปลูกยางจะได้รับ กก.ละ60บาท เพราะเกษตรกรขายยางให้แก่พ่อค้าคนกลาง 8 ม.ค. 2558 04:02 8 ม.ค. 2558 04:04 ไทยรัฐ