ข่าว

วิดีโอ

"ท่องเที่ยว" ขอแก้มือใหม่

การเมืองร้อนฉุดรายได้ปี 57 พลาดเป้า

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 57 ทั้งสิ้น 1.81 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ที่ 2 ล้านล้านบาท โดยรายได้ตลอดปีมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยตลอดทั้งปี 2557 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 24.7 ล้านคน หดตัว 6.6% จากปี 2556 และก่อให้เกิดรายได้ 1.13 ล้านล้านบาท หดตัว 5.8% โดยเหตุผลสำคัญของการหดตัวเป็นผลจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศครึ่งปีแรกที่ผ่านมา และการท่องเที่ยวในประเทศ มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยว 136 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้ 680,000 ล้านบาท ขยายตัว 3% จากปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวโน้มปี 58 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 2.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 29 ล้านคน สร้างรายได้ 1.4 ล้านบาท และคนไทยเที่ยวในประเทศ 139 ล้านคน/ครั้ง รายได้หมุนเวียน 800,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

ส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่รวม 9 วัน นับจากวันที่ 27 ธ.ค.57-4 ม.ค.2558 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวไทย 947,038 คน เพิ่มขึ้น 7.2% หรือเฉลี่ยวันละ 105,226 คน เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีต่างชาติเดินทางเข้าไทย 883,412 คน และคนไทยเดินทางออกนอกประเทศ 471,435 คน ลดลง 3.04% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2557 มีคนไทยไปต่างประเทศ 486,225 คน หรือวันละ 54,025 คน.

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 57 7 ม.ค. 2558 01:06 7 ม.ค. 2558 01:06 ไทยรัฐ