ข่าว

วิดีโอ

ลดของเสีย..เพิ่มรายได้ ปรับระบบสกัดปาล์มรับเออีซี

“ใช้ชีวิตกับปาล์มน้ำมันมาตั้งแต่เด็ก เห็นพ่อแม่ลำบากขนปาล์มไปขายไกล เมื่อมีกำลังทรัพย์กับโอกาสมาถึง จึงคิดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รองรับผลผลิตในพื้นที่กับจังหวัดใกล้เคียง ชาวสวนปาล์มจะได้ไม่ต้องขนปาล์มส่งไปขายไกล ตอนแรกคิดแค่จะสร้างโรงงานอย่างเดียวน่าจะพอ”

แต่เมื่อลงมือสร้างโรงงานจริง สาวัน ตัน กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด ต.สำทับ อ.สำทับ จ.กระบี่ บอกว่า กลับรองรับผลผลิตในพื้นที่ไม่หมด เลยต้องขยายโรงงานให้ใหญ่ขึ้น จากเดิมตั้งใจจะสร้างโรงงานสกัดน้ำมันวันละ 30 ตัน เลยต้องเปลี่ยนกำลังการผลิตเป็นวันละ 90-120 ตัน

แต่ปัญหาไม่ได้จบแค่นั้น เพราะการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีหลายเรื่องให้แก้ไข แม้ตลอดเวลา 15 ปี จะไม่เคยมีปัญหาเรื่องรับซื้อปาล์มเข้าโรงงาน แต่ก็ต้องระวังปัญหาน้ำเสียจากโรงงานไม่ให้ไปสร้างปัญหากับชุมชน เพราะจะเป็นตัวสร้างปัญหาเรื่องข้อกีดกันทางการค้าได้

ยิ่งตอนนี้อีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันด้านการเกษตรโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรง ถึงบ้านเรามีปาล์มพันธุ์ดี เกษตรกรเก่ง ดูแลให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง แต่ถ้าไม่พัฒนากระบวนการผลิต เราอาจสู้มาเลเซีย อินโดนีเซียไม่ได้

และเมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มี “โครงการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)”...สาวัน ไม่รอช้ารีบตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทันที เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ให้โรงงานสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

“กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดูกระบวนการผลิต ทำให้เรารู้ว่าเครื่องเหวี่ยงแยกของแข็งของเหลว ที่เรียกว่า Decanter หลังจากสกัดน้ำมันปาล์มออกมาแล้ว ยังมีน้ำมันหลงเหลือในกากปาล์ม ทำน้ำเสียซึ่งระบายออกมามีกลิ่นเน่าเหม็น จึงได้ปรับปรุงระบบเครื่อง Decanter ใหม่”

เพียงแค่ปีเดียว ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า นอกจากช่วยลดเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียน้ำมันปาล์มในกากปาล์ม คิดเป็นมูลค่ากลับคืนมาปีละ 2,606,400 บาท และกากปาล์มที่สกัดน้ำมันออกไปได้มากขึ้น ยังสามารถเอามาทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้อีกปีละ 6,000 ตัน

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่เพียงลดปัญหาด้านวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียให้กับโรงงานเท่านั้น เกษตรกรยังได้อานิสงส์ในครั้งนี้ เพราะเมื่อต้นทุนการผลิตต่ำลงโรงงานย่อมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นได้ด้วย.

เพ็ญพิชญา เตียว

“ใช้ชีวิตกับปาล์มน้ำมันมาตั้งแต่เด็ก เห็นพ่อแม่ลำบากขนปาล์มไปขายไกล เมื่อมีกำลังทรัพย์กับโอกาสมาถึง จึงคิดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รองรับผลผลิตในพื้นที่กับจังหวัดใกล้เคียง... 6 ม.ค. 2558 14:09 6 ม.ค. 2558 14:12 ไทยรัฐ