ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ส่งสารอวยพรปีใหม่ แก่กำลังพล กอ.รมน.

นายกฯ ส่งสารอวยพรปีใหม่ แก่กำลังพล กอ.รมน. ชี้ เป็นหน่วยงานสำคัญ แก้ปัญหาชาติ-ปกป้องสถาบัน ขอให้มุ่งมั่นทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 6 ม.ค. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ในฐานะรอง ผอ.รมน. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้โอวาทและอวยพรกำลังพล ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด กอ.รมน. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

โดยมี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกอ.รมน. และข้าราชการของ กอ.รมน. ต้อนรับ พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ตนได้นำสารอวยพรปีใหม่ประจำปี 2558 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในฐานะ ผอ.รมน. มาเผยแพร่ให้ได้รับทราบ โดย กอ.รมน. ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่แก้ปัญหา เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ พร้อมทำหน้าที่ในการปกป้องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกคนทำหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ด้วยสติปัญญา จึงขอขอบคุณกำลังพลทุกคนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ลดความขัดแย้งจนนำไปสู่ความผาสุกของประเทศ

พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ตนขอชมเชยกำลังพล ข้าราชการและลูกจ้างกอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานได้ดีมาโดยตลอด ทุกคนตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ แม้งานบางอย่างยังไม่สมบูรณ์ แต่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงทราบว่างานของกอ.รมน.นั้นมีอุปสรรคพอสมควร จึงพยายามทำความเข้าใจและปรับปรุงให้การทำงานก้าวหน้ายิ่งขึ้น และที่ผ่านมา กอ.รมน.ได้แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ที่ได้ทำไว้ให้กับประเทศชาติ ในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง โดยนายกรัฐมนตรี ได้พูดเสมอว่า กอ.รมน. เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

นายกฯ ส่งสารอวยพรปีใหม่ แก่กำลังพล กอ.รมน. ชี้ เป็นหน่วยงานสำคัญ แก้ปัญหาชาติ-ปกป้องสถาบัน ขอให้มุ่งมั่นทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ 6 ม.ค. 2558 10:34 6 ม.ค. 2558 11:01 ไทยรัฐ