ข่าว

วิดีโอ

ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ (1)

อ่านหนังสือศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับ ‘ราชบัณฑิตยสถาน’ ก็ถึงทราบว่าเดี๋ยวนี้มีศัพท์ต่างประเทศหลายคำ ที่ใช้คำไทยแทนได้ อย่างเช่น bestseller เบสต์เซลเล่อร์ นวนิยายของเขาเป็น เบสต์เซลเล่อร์ ที่หมายถึง นวนิยายของเขาเป็น หนังสือขายดี หรือ หนังสือยอดนิยม อย่างคำว่า brainstorming เบรนสตอร์มมิ่ง ที่ประชุมร่วมกัน เบรนสตอร์มมิ่ง เพื่อแก้ปัญหา ก็คือ ที่ประชุมร่วมกัน ระดมความคิด หรือ ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา

ศัพท์พวกนี้ของฉบับราชบัณฑิตยสถานมีเป็นร้อยๆคำ อาทิ concentrate ค็อนเซ็นเถรต น้ำองุ่นนี้เป็นชนิด ค็อนเซ็นเถรต ต้องผสมน้ำมากๆ ซึ่งหมายถึง น้ำองุ่นนี้เป็นชนิด เข้มข้น ต้องผสมน้ำมากๆ หรืออย่าง deviate ดิวิเอต เขามีพฤติกรรม ดีวิเอต ทางเพศ ประโยคนี้เท่ากับ เขามีพฤติกรรม เบี่ยงเบน ทางเพศ dialogue ไดอะหล็อก คุณสมบัติพูดกับคุณสมชายว่า ไดอะหล็อก ของภาพยนตร์ควรกระชับและได้ใจความ ซึ่งก็คือ บทสนทนา ของภาพยนตร์ควรกระชับและได้ใจความ

Indicator อินดิเคเต้อร์ น้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว เป็น อินดิเคเต้อร์ ว่าจะเกิดสึนามิ ประโยคนี้เท่ากับ น้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งบอก เหตุ ว่าจะเกิดสึนามิ หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา ต้องสร้าง อินดิเคเต้อร์ ที่ชัดเจน ซึ่งก็คือ การประกันคุณภาพการศึกษา ต้องสร้าง ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน

Initiative อินนิชิเอทีฟ ถ้าพนักงานขาด อินนิชิเอทีฟ องค์กรจะไม่พัฒนา ซึ่งเท่ากับ ถ้าพนักงานขาด ความคิดริเริ่ม องค์กรจะไม่พัฒนา.

คุณนิติ นวรัตน์

6 ม.ค. 2558 09:03 6 ม.ค. 2558 09:03 ไทยรัฐ