ข่าว

วิดีโอ

ผุดแผนสกัดค้ามนุษย์ด้านสตรี

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรี ว่า ขณะนี้ พม.ได้จัดทำมาตรการดำเนินการการแก้ ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีระยะสั้นแล้วเสร็จและเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ฯ ในวันที่ 7 ม.ค.นี้

ด้านนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า มาตรการระยะเร่งด่วน ได้กำหนดเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การป้องกันดูแล ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเพศพาณิชย์ที่ต้องป้องกันทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทย รวมถึงชาวต่างชาติ มีกระทรวงมหาดไทย ร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามจุดต่างๆ ขณะที่ พม.มีข้อมูลเบื้องต้นของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการทางเพศ ซึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 2.การปราบปราม ที่จะต้องเอาผิดถึงกระบวนการนายหน้าอย่างเข้มข้น ขณะนี้เดียวกัน ก็ให้ความคุ้มครองดูแลเหยื่อ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ และ 3.กระบวนการคัดแยกเหยื่อต้องมีประสิทธิภาพ ผู้ที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์จะต้องได้รับการดูแล มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง อีกทั้งต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมากขึ้น.

ขณะนี้ พม.ได้จัดทำมาตรการดำเนินการการแก้ ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีระยะสั้นแล้วเสร็จและเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ฯ ในวันที่ 7 ม.ค.นี้ ... 6 ม.ค. 2558 04:07 6 ม.ค. 2558 04:08 ไทยรัฐ