ข่าว

วิดีโอ

"คลัง" ออกพันธบัตร 1 แสนล้านบาท

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า วันที่ 12 -23 ม.ค.นี้ กระทรวงการคลัง ได้เสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” วงเงิน 100,000 ล้านบาท โดยวงเงินก้อนแรก 50,000 ล้านบาท จะออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2558 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 3% ปีที่ 4-7 ดอกเบี้ย 4% และปีที่ 8-10 ดอกเบี้ย 5% ส่งผลให้ ดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้ง 10 ปี อยู่ที่ 4% และวงเงินที่เหลืออีก 50,000 ล้านบาท จะออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ใช้วงเงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงินในโครงการรับจำนำข้าว 50,000 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.8% ดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังเสนอขายพันธบัตรรอบนี้ สูงกว่าพันธบัตรรุ่นเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหันมาออมเงินกันมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินซื้อขั้นสูงไว้ที่ 2 ล้านบาทต่อราย ในสัปดาห์แรกของการจำหน่าย คือวันที่ 12-18 ม.ค. จากนั้นจะเปิดขายไม่กำหนดเพดานผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ขณะเดียวกัน ตนได้สั่งยกเลิกพระราชกำหนด กู้เงินบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะส่งหนังสือไปยกเลิกเงินกู้กับธนาคารที่ได้ทำสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ และแม้มีการยกเลิกใช้เงินดังกล่าว แต่รัฐบาลจะเดินหน้าแผนบริการจัดการทั้งระบบ ล่าสุดได้ปรับปรุงแผนใหม่ คาดว่าใช้เงิน 700,000 ล้านบาท และตนจะหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในการจัดทำงบประมาณปี 2559 เพื่อให้ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดิม 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีพีดี) ที่ปี 2558 ที่ได้ตั้งงบขาดดุล 250,000 ล้านบาท แต่ตนยังมีแนวคิดที่จะเพิ่มขาดดุลเป็น 2.5% ของจีดีพี หรือคิดเป็น 300,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ของรัฐ.

ทั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินซื้อขั้นสูงไว้ที่ 2 ล้านบาทต่อราย ในสัปดาห์แรกของการจำหน่าย คือวันที่ 12-18 ม.ค. จากนั้นจะเปิดขายไม่กำหนดเพดานผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 6 ม.ค. 2558 03:52 6 ม.ค. 2558 03:52 ไทยรัฐ