ข่าว

วิดีโอ

เตรียมรับมือ

ปีใหม่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วัน สัญญาณอันตรายขบวนแรกก็เริ่มโผล่มา ทักทายทันที

วิกฤติภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี เริ่มบุกแหลกเข้าโจมตีประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

แม่นํ้าปิง แม่นํ้าวัง แม่นํ้าน่าน แม่นํ้า ยม เส้นเลือดใหญ่ 4 สายที่หล่อเลี้ยงประเทศไทย ระดับนํ้าลดฮวบๆอย่างชัดเจน

ที่น่าห่วงที่สุดคือแม่นํ้ายม ซึ่งไม่มีเขื่อนเก็บกักนํ้าสำรองเอาไว้เลย

วันนี้นํ้าแห้งแหงแก๋ มองเห็นแต่พื้นทราย

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่น นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งระดมสรรพกำลังรับมือวิกฤติภัยแล้งปีนี้ให้สุดลิ่ม ทิ่มประตูเพื่อให้พี่น้องชาวไทย 65 ล้านคน ผ่านช่วงวิกฤติภัยแล้งอภิมหาโหดอีก 5 เดือน (มกรา–กุมภา–มีนา–เมษา–พฤษภา) ไปได้อย่างปลอดภัย

โดยเฉพาะพี่น้องชาวนากำลังเดือดร้อนเรื่องราคาข้าวตกตํ่าเป็นประวัติการณ์

การขาดแคลนนํ้าทำการเกษตรจะยิ่งซํ้าเติมความเดือดร้อนของชาวนาหนักขึ้นเป็นทวีคูณ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยไม่ใช่วิกฤติภัยแล้งซํ้าซากอย่างเดียว

วิกฤตินํ้าท่วมซํ้าซากก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมโหฬาร

การแก้ปัญหานํ้าแล้งซํ้าซาก นํ้าท่วมซํ้าซาก จึงเป็น “วาระเร่งด่วน” ที่รัฐบาลต้องโยกเกียร์ห้าเดินหน้าเต็มตัว

ล่าสุด ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหานํ้าครบวงจร ใช้เม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่กว่า 1 แสนล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เช่น การฟื้นฟูป่าต้นนํ้า การแก้ปัญหาขาดแคลนนํ้าใช้นํ้ากิน การแก้ปัญหานํ้าเพื่อทำเกษตรกรรม การป้องกันภัยแล้ง ซํ้าซากและนํ้าท่วมซํ้าซากครบวงจร

โดยมอบให้ 8 กระทรวง 25 หน่วยงานเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

“แม่ลูกจันทร์” ศึกษารายละเอียดแผนการลงทุนแก้ปัญหาน้ำครบวงจร หนึ่งแสนล้านบาทของรัฐบาลแล้วผิดหวังอย่างแรง

เพราะไม่ใช่ “แผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน”

ไม่ใช่ “แผนแม่บทจัดการน้ำครบวงจร” ไม่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่อง (จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ) เป็นระบบเดียวกัน

แต่เป็นโครงการย่อยๆ ที่หน่วยราชการชงขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเอง

“แม่ลูกจันทร์” ไม่มั่นใจว่าแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาน้ำจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างที่ฉายหนังโฆษณา

เช่น...ขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านไร่ ป้องกันตลิ่งพังได้อีก 6.7 แสนไร่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภคได้อีก 1.5 แสนครัวเรือน ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า การอัดฉีดงบก้อนโตกว่าหนึ่งแสนล้านบาทตามแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาน้ำของรัฐบาล ควรต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดรอบคอบ

และควรเป็นการลงทุนที่เกิดผลสำเร็จยั่งยืนในระยะยาว

เพื่อไม่ให้กลายเป็นโครงการจับฉ่าย เป็นเบี้ยหัวแตก ไม่เกิดประโยชน์คุ้มเม็ดเงินหนึ่งแสนล้านบาทที่อัดฉีดลงไป

ปล. “แม่ลูกจันทร์” ไม่เห็นด้วยที่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานคณะ กรรมการนโยบายทรัพยากรน้ำของรัฐบาล

เพราะปัญหาน้ำเป็นงานใหญ่ นายกฯ บิ๊กตู่ ต้องเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับการแสดงเอง

การตั้ง รมว.พาณิชย์ เป็นผู้กำกับ ดูแลการแก้ปัญหาน้ำจึงเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัว ด้วยประการฉะนี้แล.

"แม่ลูกจันทร์"

5 ม.ค. 2558 07:40 5 ม.ค. 2558 07:40 ไทยรัฐ