ข่าว

วิดีโอ

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยหวังบ้านเมืองสงบ แต่เห็นวัฒนธรรม-ศาสนาเสื่อมลง

สวนดุสิตโพลสำรวจความคาดหวังของประชาชน พบ ประชาชนหวังหน้าที่การงานดีขึ้น หวังบ้านเมืองเจริญ มีความสงบสุขสามัคคี แต่เห็นเรื่องแย่ลง คือ โรคภัยไข้เจ็บ-อายุมากขึ้น โจร การพนัน ยาเสพติด รวมทั้งวัฒนธรรมและศาสนาที่เสื่อมถอยลง...

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคาดหวังของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,642 คน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 – 3 มกราคม 2558 ในหัวข้อ ในปี 2558 ที่มาถึงนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านไปแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นต่อไปนี้ตามความคาดหวังของประชาชน คือ

1. ความคาดหวังว่าจะ “ดีขึ้น” และ “แย่ลง” ในส่วนของ “ประชาชน”

สิ่งที่ดีขึ้น 1
1. หน้าที่การงานมั่นคง การเรียนสำเร็จ 89.04%
2. มีความรับผิดชอบมากขึ้น กระตือรือร้น 82.70%
3. เงินเดือนขึ้น มีเงินใช้จ่าย 79.29%

สิ่งที่แย่ลง
1. อายุเพิ่มขึ้น สุขภาพร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ 84.65%
2. ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำงานหนัก 77.59%
3. ของแพง ค่าครองชีพสูง 76.13%

2. ความคาดหวังว่าจะ “ดีขึ้น” และ “แย่ลง” ในส่วนของ “ชุมชน”

สิ่งที่ดีขึ้น
1. ถนนหนทาง ระบบสาธารณูปโภค 80.51%
2. ความสะอาด เป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมดี 77.34%
3. คนในชุมชนช่วยเหลือสามัคคีกัน 73.45%

สิ่งที่แย่ลง
1. โจรผู้ร้าย ยาเสพติด การพนัน 85.63%
2. ต้นไม้ลดลง น้ำไม่พอใช้ อากาศแปรปรวน 81.73%
3. วัยรุ่นมั่วสุม ติดเพื่อน ติดเกม 79.05%

3. ความคาดหวังว่าจะ “ดีขึ้น” และ “แย่ลง” ในภาพรวมของ “ประเทศไทย”

สิ่งที่ดีขึ้น
1. บ้านเมืองสงบสุข คนไทยสามัคคี 92.20%
2. เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ราคาสินค้าลดลง 88.31%
3. เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบขนส่งทันสมัย 83.92%

สิ่งที่แย่ลง
1. วัฒนธรรมประเพณีไทย ศาสนาเสื่อมถอย 75.15%
2. คนขาดศีลธรรม เห็นแก่ตัว ยึดวัตถุนิยม 70.77%
3. ระบบการศึกษา อนาคตของเยาวชนไทย 65.47%.

สวนดุสิตโพลสำรวจความคาดหวังของประชาชน พบ ประชาชนหวังหน้าที่การงานดีขึ้น หวังบ้านเมืองเจริญ มีความสงบสุขสามัคคี แต่เห็นเรื่องแย่ลง คือ โรคภัยไข้เจ็บ-อายุมากขึ้น โจร การพนัน ยาเสพติด รวมทั้งวัฒนธรรมและศาสนาที่เสื่อมถอยลง... 4 ม.ค. 2558 10:02 4 ม.ค. 2558 12:25 ไทยรัฐ