ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล

ข่าว

  ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล

  พี่ม้ามังกร

   4 ม.ค. 2558 05:01 น.

   ผ่านพ้นวันขึ้นปีใหม่มา 4 วัน บรรยากาศความคึกคักรื่นเริงยังไม่จางไปจากความรู้สึกของน้องๆใช่ไหมครับ

   ตะลุยโลกใบใหญ่สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” เลยขอพาน้องๆ ไปไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ภายใต้โครงการ “ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล” กันนะครับ

   โครงการนี้เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ส่งความสุขให้คนไทย ทั้งส่งเสริมให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อ บูรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเลื่อมใสและทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

   ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมไทยอีกด้วย

   “พี่ม้ามังกร” ขอเริ่มเส้นทางไหว้พระ 9 วัดประจำ 9 รัชกาล จากวัดประจำ รัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ “วัดโพธิ์” ตั้งอยู่ที่เขตพระนคร เดิมชื่อ “วัดโพธาราม” ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม ขึ้นใหม่ แล้วพระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน พระนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร” ใต้ฐานชุกชี บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 ขณะที่พระวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรูปไสยาสน์” ที่สวยงามที่สุด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย ทั้งยังเป็นวัดที่มีเจดีย์ถึง 99 องค์ ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย

   มาต่อกันที่ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือ “วัดแจ้ง” ซึ่งเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ตั้งอยู่ข้างกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ในสมัยกรุงธนบุรี เคยประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” ก่อนจะอัญเชิญไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในวัดมีพระปรางค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก” ซึ่งรัชกาล ที่ 2 ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง นอกจากนี้ ยังมียักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 ตน เฝ้าหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎ ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีคือ “ยักษ์วัดแจ้ง” ภายในวัดยังมีโบสถ์น้อยประดิษฐานพระบรมรูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ศาลสถิตดวงพระวิญญาณ ด้วย

   ถัดมาคือวัดประจำ รัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ถ.เอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯสถาปนาวัดแห่งนี้เป็นวัดส่วนพระองค์ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน พระนามว่า “พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร” ด้านหน้าพระประธานมีเครื่องหมายรูปปราสาทที่ผ้าทิพย์ฐานพระพุทธรูปประดิษฐานพระสรีรังคาร ของรัชกาลที่ 3 รวมทั้งศิลาจารึกดวงพระชันษาด้วย ส่วนด้านหลังพระอุโบสถเป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์ มีพระนามว่า “พระพุทธไสยาสน์นารถชนินทร์ ชินสากย-บรมสมเด็จสรรเพชรพุทธบพิตร”

   วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดประจำ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่ที่ ถ.สราญรมย์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร โดย ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างถวายพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย พระวิหารหลวงประดิษฐาน “พระพุทธสิหังคปฏิมากร” ซึ่งจำลองมาจาก พระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ประดิษฐานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ใต้ฐานพระประธานประดิษฐานพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 4 นอกจากนี้ ยังมี “พระพุทธนิรันตราย” มีความหมายว่า “ปราศจากอันตราย” ซึ่งทรงมีพระราชศรัทธามากอีกด้วย

   สำหรับวัดประจำ รัชกาลที่ 5 คือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ถ.นครปฐม เขตดุสิต ชื่อเดิมว่า “วัดแหลม” โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดที่จะขยายวัดให้ใหญ่สมกับเป็นพระอารามหลวง และตั้งชื่อวัด “เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม” หมายถึง “วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5” พร้อมกันนี้ ทรงโปรดให้นำพระสรีรังคารมาประดิษฐานไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ มี “พระพุทธชินราช” ซึ่งเป็นองค์จำลอง เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ส่วนบริเวณด้านหลังพระอุโบสถ มี ต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ต้นแรกที่นำมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมี พระที่นั่งทรงผนวช ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม เรื่องพระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ทั้งมี ศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ ประดิษฐานพระบรมรูป สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า

   มาต่อกันที่วัดประจำ รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ถ.บวรนิเวศ และ ถ.พระสุเมรุ แขวงนิเวศ เขตพระนคร เป็นวัดที่รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวช ภายในอุโบสถประดิษฐาน “พระสุวรรณเขต” หรือ “หลวงพ่อโต” หรือ “หลวงพ่อเพชร” อยู่ด้านใน และมี “พระพุทธชินสีห์” ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระสุวรรณเขต ทั้งใต้บัลลังก์พระพุทธชินสีห์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคาร ของรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปสำคัญคือ “พระไพรี-พินาศเจดีย์” ซึ่งน้องๆต้องไม่พลาดในการสักการะอีกด้วย

   ส่วนวัดประจำ รัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทั้งมีพระราชดำริให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย ภายในมีการตกแต่งเป็นแบบศิลปะยุโรปผสมไทย มีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส ประดิษฐานพระประธาน พระนามว่า “พระพุทธอังคีรส” และยังมีการประดิษฐานพระสรีรังคาร รัชกาลที่ 7 ไว้ที่ฐานชุกชีของพระประธานด้วย

   วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร คือ วัดประจำรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล ตั้งอยู่บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์”ปางมารวิชัย พระวิหารหลวง ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ พระนามว่า “พระศรี-ศากยมุนี” อัญเชิญมาจากสุโขทัย ที่ผ้าทิพย์บรรจุพระสรีรังคาร รัชกาลที่ 8 ด้านหลังบัลลังก์มีภาพสลักศิลปะสมัยทวารวดี ปางยมกปาฏิหาริย์ และภาพพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในสวรรค์ชั้นดุสิต ทั้งภายในวัดมีพระราชานุอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ให้สักการะด้วย

   และวัดสุดท้ายที่ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆ ไปร่วมกันสักการะคือ วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ ถ.พระราม 9 ซ.19 เขตห้วยขวาง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยวิธีเติมอากาศที่บึงพระราม 9 ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน จึงดำเนินการตั้งวัดเพื่อเป็นพุทธสถานและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎร ลักษณะของวัดมีความเรียบง่าย พอเพียง ประกอบด้วย พระอุโบสถทรงไทยร่วมสมัยสีขาว ประดิษฐาน “พระพุทธกาญจนธรรมสถิต” ในพระเกศ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้มาจากสถูปโบราณ เมืองกุสินารา

   พี่ม้ามังกร ขอฝากไว้ว่า การไหว้พระให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริงนั้น ชาวพุทธควรจะต้องระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และมีศีลอยู่ในจิตใจ และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การยึดถือและนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดผลด้วยนะครับ.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15:11 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์