ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 04/01/58

เป็นเวทีสำหรับน้องๆแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

O สอนภาษาอาเซียน
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
หนูอยากให้ท่านนายกฯมีนโยบายการศึกษา ให้เด็กไทยได้เรียนภาษาอาเซียนทุกประเทศ.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ศิริธรณ์ มูฮำหมัด
ร.ร.ลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) เขตบางกะปิ กทม.10240

O ปราบยาเสพติด
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ดิฉันอยากให้รัฐบาลมีการปราบปรามยา เสพติด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการก่ออาชญากรรมต่างๆ.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.สุดารัตน์ พลศิริ
ร.ร.สตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

O อนุรักษ์ป่าชายเลน
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
หนูอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าโกงกาง ซึ่งเป็นที่อาศัยของลิงและปูแสม.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.กนกกร กิตยาภิรักษ์
ร.ร.อนุบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3 ม.ค. 2558 10:44 3 ม.ค. 2558 10:44 ไทยรัฐ