ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  “สมยศ”ลั่นสีกากียุคใหม่ ประชาชนเป็นที่ตั้ง กู้เกียรติยศศรัทธากลับคืน

  ทีมข่าวอาชญากรรม4 ม.ค. 2558 05:01 น.
  SHARE

  “ขอส่งความรักความห่วงใยและความ ปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและ ครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจ ในรอบปีที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทั้งสติปัญญา แรงกาย แรงใจ และมีบางส่วนต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน ดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลได้ตามเป้าหมาย ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสังคมที่มีความสุข ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้ร่วมใจกันปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่พึ่งของประชาชนสมดังคำกล่าวที่ว่า “เราจะร่วมใจกัน พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน”

  ศูนย์แจ้งเหตุ 191
  ศูนย์แจ้งเหตุ 191


  “พร้อมปฏิบัติหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและมีจิตใจที่จะให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่มีต่อตำรวจว่า สามารถเป็นที่พึ่งในยามยากที่ประชาชนเดือดร้อนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการบริการของศูนย์แจ้งเหตุ 191 ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จะต้องเป็นที่พึ่งในการบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรที่เป็นระบบและมีเอกภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกคล่องตัวและมีความปลอดภัยในการเดินทาง”

  เป็นบางส่วนของสารปีใหม่ที่ถ่ายทอดความรู้สึกของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ที่มีต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในช่วงขวบปีที่ผ่านพ้นไป

  ขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วย “จิตสำนึก” ในหน้าที่

  ลงพื้นที่
  ลงพื้นที่


  ช่วงที่ผ่านมา พล.ต.อ.สมยศได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับตำรวจนครบาลในการสอบสวนคดีม็อบปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมทีมทำงานด้านความมั่นคงทุกส่วน กลุ่มก่อเหตุป่วนทางการเมือง และคดีหมิ่นสถาบัน รวมทั้งงานชุดปราบปรามยาเสพติดสกัดกั้นยาที่ไหลทะลักเข้ามาฝั่งชายแดน ทำให้ได้สัมผัสถึงสภาพปัญหา อุปสรรค เห็นใจและเข้าใจตำรวจระดับปฏิบัติในทุกหน่วย

  ตลอดช่วงเวลาหลายปีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน อดกลั้น เสียสละ ยึดมั่นในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย แม้หลายเหตุการณ์จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความหดหู่ ท้อแท้ และว้าเหว่กับการปฏิบัติหน้าที่รักษากฎกติกาของสังคม

  สภาพของสังคมปราศจากขอบเขตในการควบคุม ไม่คำนึงสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น การทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่สนองนโยบายผู้บังคับบัญชาจนบางคนตกเป็นเป้าหมายของการเมืองฝ่ายตรงข้าม


  เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งมั่นทำหน้าที่โดยยึดมั่นอุดมคติตำรวจ “...เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปรานีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก”

  แม้บางคนอยู่ในสภาพ “จำเลยสังคม” จะต้องแบกรับภารกิจที่หนักและเสี่ยงต่อหน้าที่การงาน แต่ด้วยความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาที่อยู่เคียงข้างตำรวจ ความรักในหน่วยงานและองค์กรตำรวจ

  เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจอย่างเดียว...

  มีอีกเรื่องที่ ทีมข่าวอาชญากรรม ได้รับทราบกระแสข่าวแต่งตั้งโยกย้ายว่า ปัจจุบันตำรวจ บช.ก. และ บช.น. อยู่ในสภาพไม่ต่าง “บ้านแตก” หลายคนอาจถูกส่งออกนอก บช.

  ระดับ รอง ผบก.และ ผกก. ในสังกัด บช.น. ข่าววงในว่าไม่ต่ำกว่า 70 โรงพักจาก 80 กว่าโรงพักต้องถูกย้ายออกนอกหน่วย ในข้อหา “ป้ายโฆษณา” ซึ่งมีมาก่อนหลายคนที่เข้ามารับตำแหน่ง


  มีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง

  เป็นอีกยุคที่ได้เห็นตำรวจอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

  จนขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่!!

  จึงร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาเพื่อผู้บังคับบัญชาช่วยพิจารณา

  เป็นอีกเรื่องใหญ่ของความเป็นผู้นำที่ต้องคิดทางแก้ไขทำให้เกิดความเป็นธรรม


  งานนี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ประธาน ก.ตร. ต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ทำให้ตำรวจหน่วยงานหลักเสียขวัญกำลังใจมากกว่านี้

  โยกย้ายล้างบางตำรวจเป็นสิ่งที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของตำรวจ เป็นสิ่งที่ผู้นำตำรวจมองข้ามไม่ได้ เพราะแสดงให้เห็นตำรวจลืมความรักความสามัคคีของหน่วย การโยกย้ายล้างบางกันไปมาไม่เกิดผลดีกับหน่วย มีแต่จะทำให้หน่วยงานอ่อนแอ ขัดแข้งขัดขา ไม่เชื่อมั่นผู้บังคับบัญชา

  ตำรวจไม่มีทางออก ขาดขวัญกำลังใจ ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

  เป็นความคาดหวังของตำรวจที่รอคอยความเห็นอกเห็นใจของผู้บังคับบัญชา

  สำหรับปีใหม่ 2558 นี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ย้ำนโยบายกับ “ทีมข่าวอาชญากรรม” ด้วยว่า


  “การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนในโลกยุคดิจิตอล ที่มีการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ย่อมทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดาย และมีการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของตำรวจอย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปลายปี พ.ศ.2558 ย่อมมีแนวโน้มทำให้การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร ในภูมิภาคอาเซียนมีความสะดวกและเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตำรวจ จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จึงมีความจำเป็นที่ข้าราชการตำรวจทุกคนต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ทั้งองค์ความรู้ในงานตำรวจ ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ต้องทุ่มเทเสียสละความสุขส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสนองตอบความคาดหวังของประชาชนในสังคม อันจะนำไปสู่ความยอมรับและเป็นที่รักของประชาชน รวมถึงความเชื่อถือ ศรัทธา ในองค์กรตำรวจ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด”


  “ขอย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตั้งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรม ความเสมอภาค เปิดโอกาสให้ประชาชนและ องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม โดย “เราจะพร้อมใจกันมอบความรัก สร้างความศรัทธา และความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน” ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความรักความสามัคคี มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความผาสุกเกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ”

  เป็นนโยบายที่คาดหวังความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนยึดมั่นในคำว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และขอให้ข้าราชการตำรวจคิดถึงประชาชน สังคมเป็นสิ่งแรก

  ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความรักของพี่น้องประชาชน เกิดจากผลการปฏิบัติของตำรวจ

  ความสำเร็จงานใดๆ ลำพัง ผบ.ตร.คนเดียวทำไม่ได้ต้องอาศัยพลังขับเคลื่อนตำรวจทุกนาย.

  ทีมข่าวอาชญากรรม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  แกะรอยสัปดาห์ทีมข่าวอาชญากรรมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงผบ.ตร.กู้เกียรติยศศูนย์แจ้งเหตุ 191

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 05:44 น.