ฉลอง 8 ปี...วัดแสงแก้วฯ สวดอิติปโสฯ..บวชชีพราหมณ์

ข่าว

  ฉลอง 8 ปี...วัดแสงแก้วฯ สวดอิติปโสฯ..บวชชีพราหมณ์

  ก้อง กังฟู

   4 ม.ค. 2558 05:01 น.

   รูปองค์ลอยครูบาศรีวิชัย.

   ชีพราหมณ์...กับ “แม่ชี” มีความเหมือนที่แตกต่าง...คือ อยู่ในการปฏิบัติธรรม...นุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล 8 ปฏิบัติธรรมเฉกเดียวกัน จะแตกต่างเพียง ไม่ได้โกนผมโกนคิ้ว เหมือนกับนักบวชของ “พราหมณ์” จึงเอาคำนั้นเข้ามาพ่วงท้ายเป็นการ แยกให้ชัดเจน...

   แม้ว่า...อุบาสิกาเหล่านี้จะมิได้ตัดละความสวยความงาม ทิ้งไป แต่ก็ ตั้งใจต่อการปฏิบัติที่จริงจัง ดั่งแม่ชีทั้งหลาย ก็เลยมีคำเรียกอีกอย่างว่าเป็น “ศีลจาริณี”...อันหมายถึง หญิงผู้รักษาศีล

   O O O

   นัยว่า...ชีพราหมณ์นั้นมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล อย่าง “นางสุชาดา” ที่ข้องเกี่ยวกับพุทธประวัตินั้นก็เป็นชีพราหมณ์เช่นกัน แต่ต่อมาในยุคหลังๆนั่นมิได้มีการบันทึกหรือยืนยันว่าอุบาสิกามีการเข้าวัดบวชชีพราหมณ์แต่อย่างใด...เพิ่งจะมาอุบัติขึ้นในยุครัตนโกสินทร์เมื่อค่อนศตวรรษ ราวๆ 60 กว่าปีมานี้เอง

   ช่วงนั้น...พระธรรมมงคลญาณ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (พระป่าศิษย์หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 กทม. ยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก่อนจะธุดงค์เข้ากรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อชักชวนให้อุบาสก อุบาสิกาได้เข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรม...โดยการ บวชชีพราหมณ์

   ...ครั้งนั้นตั้งเป้าว่าราวๆ 50 คน แต่พอถึงกำหนดมีผู้มาสมัครมากเกิน 100 จึงได้ สืบสานบวชชีพราหมณ์กระทั่งทุกวันนี้

   บรรยากาศปริมณฑลวัดแสงแก้วโพธิญาณ.
   บรรยากาศปริมณฑลวัดแสงแก้วโพธิญาณ.


   O O O

   ปีนี้ (2558)...หลวงพ่อวิริยังค์ จะมีอายุครบ 95 ปี ในวันที่ 7 มกราคม เหล่าศิษยานุศิษย์นอกจากร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ณ วัดธรรมมงคล แล้ว ก็มีการสวดลักขีบวชชีพราหมณ์ช่วง 9 ถึง 12 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

   ปัจจุบัน...แต่ละวัดหรือศาสนสถานจึงได้จัดกิจบวชชีพราหมณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรม และ เมื่อวันวาน (3 มกราคม) ก็มีการจัดกิจบวชชีพราหมณ์ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย เชียงราย ร่วมบุญ ฉลองอายุ 34 ปี ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาส

   วันนี้ (4 มกราคม) ...09.00 น. ก็จัด อุปสมบทพระสงฆ์หมู่ จนถึงวันที่ 10 มกราคม พระสงฆ์กับชีพราหมณ์จึงจะลาสิกขา

   พระอุโบสถวัดแสงแก้วฯ.
   พระอุโบสถวัดแสงแก้วฯ.


   O O O

   ครูบาอริยชาติ เป็นชาวสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเมื่อปี 2524 เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 17 ปี เป็นศิษย์ ครูบาเทือง นาถสีโล วัดเด่นเมืองแกนแม่แตง ซึ่งขณะกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.4 ด้วยจิตบริสุทธิ์และเข้มแข็งได้ถือปฏิบัติตามแนวบูรพาจารย์ “ครูบาศรีวิชัย” นักบุญล้านนา อย่างเคร่งครัดตามแรงศรัทธา โดยตั้งอธิษฐานจิตว่าชั่วชีวิตนี้จะเข้านิโรธสมาบัติ 9 ครั้ง (ถึงตอนนี้ได้เข้านิโรธฯแล้วเป็นครั้งที่ 8) และธุดงควัตร 13...

   เมื่ออุปสมบทเป็นสงฆ์ ด้วยความศรัทธาชาวบ้านจึงนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุคงสีมา อำเภอแม่สรวย เชียงราย

   O O O

   รับตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ 3 ปี จึงตัดสินใจไปสร้างวัดแห่งใหม่ในอำเภอเดียวกันแต่ละตำบล เมื่อแล้วเสร็จ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระราชทานนามว่า....วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ

   ด้วยความเลื่อมใสในบุญบารมี ศิษยานุศิษย์ทั้งในและนอกประเทศ ต่างบริจาคปัจจัยร่วมกับครูบาอริยชาติสร้างถาวรวัตถุและสาธารณสมบัติ อาทิ วิหารหลวง พระประธาน ศาลามณฑป องค์พระพรหม องค์พระพิฆเนศวร องค์พระอวโลกิเตศวร องค์พระสิวลี กุฏิ ศาลา อาคารโรงพยาบาล ฯลฯ...รวมเป็นเงินราวๆ 89 ล้านบาท...

   ครูบาอริยชาติ.
   ครูบาอริยชาติ.


   คาบเวลานี้อันเป็นเข้าเทศกาลปีใหม่และฉลองวันเกิด...ครูบาอริยชาติ จึงทำพิธีมอบถวายสิ่งที่สร้างขึ้นมาทั้งหลายเป็นเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ประโยชน์ในศาสนกิจต่อไปอย่างยั่งยืน...

   O O O

   มหากุศลครั้งนี้จัดขึ้นเฉลิมฉลองขึ้น 9 วัน 9 คืน 3 ถึง 11 มกราคม...โดย ผนวกประเพณีไทย ล้านนา ศาสนาพุทธ พราหมณ์ และจีนเข้ามาร่วมเป็นงานเดียวกันอย่างลงตัว โดยแจกแจงแต่ละวันสลับสับเปลี่ยนกันไป พอถึง 2 วันสุดท้ายจึงมีการ เสริมความบันเทิง...ลดความตึงเครียดให้กับชาวชุมชน

   ส่วนบุญนอกจากจะทำบุญใส่บาตรในวันที่ 5 แล้ว 6 มกราคม มีการบวงสรวงเบิกเนตรพระพรหม ต่อพิธีจีนในวันที่ 7 ด้วยการสวดมนต์จีนเบิกเนตรพระอวโลกิเตศวร

   ถึงวันที่ 8 กลับเข้าสู่ห้วงของพราหมณ์ฮินดูอีกครั้งกับสวดบูชาไฟอารตีเบิกเนตรพระพิฆเนศวร บ่ายบวงสรวงเทพยดาหล่อพระทองคำ พระสงฆ์ 888 รูป เจริญพระพุทธมนต์รอบเขาพระสุเมรุ (เลขตามเคล็ดของการทำบุญสมโภชแห่งคาบเวลาของวัดที่ตั้งมา 8 ปี 8 เดือน 8 วัน และ 8 ตามความเชื่อของจีนหมายถึงความรวย)

   O O O

   ศรัทธาอุบาสิกาบวชชีพราหมณ์.
   ศรัทธาอุบาสิกาบวชชีพราหมณ์.


   วันที่ 9 มกราคม ครบรอบวันเกิดของครูบาอริยชาติ มีการเจริญพระพุทธมนต์ต่ออายุวัฒนมงคลหล่อพระทองคำ เทศนาธรรม สวดบวชพระประธานและ ปล่อยโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล

   ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มกราคม ช่วง 09.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวันมี สวดมนต์อิติปิโสพุทธคุณ ซึ่งบทสวดนี้เป็นการสรรเสริญพระรัตนตรัย ซึ่ง ถอดแบบเนื้อหาและข้อความพุทธพจน์ โดยตรง...

   ...ตามความศรัทธา เชื่อว่าเมื่อใดที่อ้างอิงถึงพุทธพจน์เมื่อนั้นคือเข้าถึงความจริงอันเป็นสัจจะ อันเป็นมงคลที่ บังเกิดผลไพบูลย์สูงสุด

   O O O

   คุณพลังรัตนตรัย...มีความ ศักดิ์สิทธิ์สามารถสัมผัสเป็นรูปธรรมได้ โดยเมื่อสวดหลายๆจบ (มักสวด 108 จบหรือเท่าอายุ + 1 จบ) จะเกิดความรู้สึกสว่างรอบตัวและ อบอุ่นใจเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์

   องค์ประกอบแห่งบุญกิจครั้งนี้...ทั้งบวชชีพราหมณ์ สวดอิติปิโสฯ ถวายถาวรวัตถุ ฯลฯ จึงเป็นจุดร่วมศรัทธา...อันเป็นเนื้อนาบุญที่เยี่ยมยอด...!!

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08:17 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์