ข่าว
100 year

เก็บค่าชมโบราณสถาน-พิพิธภัณฑ์ปกติ

ทีมข่าวการศึกษา3 ม.ค. 2558 05:15 น.
SHARE

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้งดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามแผนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้กับคนไทย จนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 นั้น กรมศิลปากรได้ออกประกาศกำหนดวันสิ้นสุดการใช้บังคับประกาศกรมศิลปากรดังกล่าว และกำหนดวันเริ่มเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับชาวไทยตามปกติ ทั้งนี้การดำเนินการออกประกาศใหม่ดังกล่าว เพื่อเป็นการนำเงินจากการจัดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ นำส่งสมทบเข้ากองทุนโบราณคดีสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่โบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยกรมศิลปากรได้กำหนดให้เริ่มต้นเก็บค่าเข้าชมตามปกติ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บวรเวท รุ่งรุจีค่าเข้าชมโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศคสช.คืนความสุข

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้