วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คร.สุ่มตรวจปีใหม่พบทำผิดกฎหมายเหล้า 201 ราย

คร.สุ่มตรวจปีใหม่พบทำผิดกฎหมายเหล้า 201 ราย

  • Share:

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ว่า จากการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยส่งทีมจากส่วนกลาง 5 ทีมลงพื้นที่สุ่มตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทุกภาค ผลการสุ่มตรวจตั้งแต่ 27 ธ.ค.2557-1 ม.ค.2558 ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น เลย มหาสารคาม อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชลบุรี นครนายก อยุธยา สมุทรสงคราม ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กทม.และปริมณฑล รวมทั้งหมด 652 ราย พบผู้กระทำผิดและดำเนินคดี 201 ราย ส่วนที่เหลือเป็นการตักเตือนประชาสัมพันธ์ โดยความผิดอันดับ 1 ได้แก่ การโฆษณาสื่อสารการตลาด และส่งเสริมการขาย เช่น ลดแลกแจกแถมชิงโชค เป็นต้น รวม 91 ราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รองลงมาคือ ขายโดยไม่มีใบอนุญาต 61 ราย มีโทษปรับไม่เกิน 500-2,000 บาท ขายในสถานที่ต้องห้าม ได้แก่ ปั๊มน้ำมัน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ 18 ราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นพ.นพพรกล่าวด้วยว่า ในรอบ 3 วันที่ผ่านมาพบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามริมถนนทางหลวงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังพบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีถึง 15 ราย ซึ่งผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในจำนวนนี้ 13 ราย ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีซื้อหรือดื่มแอลกอฮอล์ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้