วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อบรมพยาบาลรับมือภัยพิบัติ ม.นวมินทรฯฝึก 4 กิจกรรม-จัดหลักสูตรให้โรงพยาบาลทั่วกรุง

อบรมพยาบาลรับมือภัยพิบัติ ม.นวมินทรฯฝึก 4 กิจกรรม-จัดหลักสูตรให้โรงพยาบาลทั่วกรุง

  • Share:

ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57 ที่ผ่านมา ได้มีการฝึกอบรม “พยาบาลกับการจัดการภัยพิบัติ” ซึ่งจัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีพยาบาลเข้าร่วมประชุมมากกว่าสามร้อยคนจากทั่วประเทศและจากสภากาชาดไทย มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของพยาบาลผู้ปฏิบัติการทางด้านปฏิบัติการภัยพิบัติ ซึ่งนับวันนั้นจะรุนแรงขึ้นและเกิดถี่มากขึ้นอย่างแน่นอน อันจะนำความเสียหายในชีวิตอย่างกว้าง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าวเน้นให้เห็นความสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และพยาบาล ที่จะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถ 6 หมวดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสถานที่พยาบาล, การเตรียมสร้างขีดความสามารถบุคลากรทางการพยาบาล, การเตรียมความเข้มแข็งชุมชน, การเตรียมระบบการเข้าถึงการดูแลการปฐมพยาบาลทั้ง ณ จุดที่เกิดเหตุและบนรถพยาบาลฉุกเฉินระหว่างนำส่ง, การเตรียมระบบบัญชาการทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และจุดเกิดเหตุ, การเตรียมระบบข้อมูลซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง อีกทั้งต้องคิดเตรียมถึงแผนความปลอดภัยของตัวสถานพยาบาลอีกด้วย

ดร.พิจิตตกล่าวว่า นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จะเปิดหลักสูตรสั้น 4 เดือน หลักสูตร ENP (Emergency Nurse Practitioner) ในปีการศึกษาหน้า เพื่อส่งพยาบาลผู้จบการอบรมให้กับโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งนี้ในการอบรมได้มีนักวิชาการที่มีความรู้มากมายหลายด้านมาช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้ อาทิ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ ผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน และนายแพทย์ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร ศัลยแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และบุคลากรจากศูนย์เอราวัณของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้