บุคคลในข่าว 03/01/58

ข่าว

บุคคลในข่าว 03/01/58

กระสุนทอง

  3 ม.ค. 2558 05:01 น.

  บันทึก
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมพร้อม พระราชทานของขวัญแก่ข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันปีใหม่ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 1 มกราคม.
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมพร้อม พระราชทานของขวัญแก่ข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันปีใหม่ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 1 มกราคม.

  อคติ ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่...หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 เป็น พระมหามงคล อันซาบซึ้งแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น ดังนี้...ประชาชนชาวไทยทั้งหลายฯ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสุขความเจริญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ในปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้คิดให้ดี ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้การกระทำนั้น บังเกิดผลเป็นความสุข ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขสวัสดี พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ

  ร่วมมือกัน ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และ เบญจ มอนโกเมอรี่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้นวัตกรรมสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทย โดยมี ศ.ดร.วอลเตอร์ เจมิย์สัน และ พรศิริ มโนหาญ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันก่อน.
  ร่วมมือกัน ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และ เบญจ มอนโกเมอรี่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้นวัตกรรมสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทย โดยมี ศ.ดร.วอลเตอร์ เจมิย์สัน และ พรศิริ มโนหาญ มาร่วมในพิธีด้วย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันก่อน.


  สถานการณ์ ว่าด้วย การจราจร เหมือนเช่นทุกปี วันนี้กรุงเทพฯยังโล่ง แต่ต่างจังหวัดยังคับคั่ง ตามวิถีสังคมไทยช่วง เทศกาลปีใหม่ ผู้คนต่างจังหวัดที่จากบ้านเกิดสู่เมืองหลวง แออัดกันอยู่ ด้วยเหตุผลต่างๆนานาต่างมุ่งหน้ากลับถิ่นกำเนิด คู่ขนานไปกับ ไทยเที่ยวไทย

  เรื่องเศร้า ในเทศกาลฉลอง ความสุข จากการสูญเสียไปกับ อุบัติเหตุทางถนน สังเวยเทศกาลปีใหม่อีกเช่นเคย ทั้งที่มีการรณรงค์ 7 วันอันตรายมาทุกปี จากรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีนี้ก็ไม่ต่างจากปีที่ผ่านๆมา

  สาเหตุเดิมๆ คือ ประมาท เมาแล้วขับ ขับเร็ว ไม่เคารพกฎจราจร เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองๆ มากกว่าถนนหลัก จักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากกว่า รถประเภทอื่น รอผลสรุปหลังวันที่ 5 ม.ค.นี้ ยอดผู้เจ็บและตาย พร้อมรายละเอียด

  ประชุม คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จัดประชุมเตรียมงานจุดเทียนประเพณี ประจำปี 2558 โดยมี ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา และ มะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย มาร่วมประชุมด้วย ที่อาคารเกียรตินาคิน วันก่อน.
  ประชุม คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จัดประชุมเตรียมงานจุดเทียนประเพณี ประจำปี 2558 โดยมี ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ, รัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา และ มะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย มาร่วมประชุมด้วย ที่อาคารเกียรตินาคิน วันก่อน.


  สมเหตุสมผล ครม.ส่งท้ายปี อนุมัติโครงการ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด้วยงบประมาณฉุกเฉิน 3,566 ล้านบาท ตำบลละไม่เกิน 1 ล้านบาท ใน 68 จังหวัด เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

  ให้ชุมชน เสนอโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เน้นจ้างแรงงานในพื้นที่ เพื่อชดเชยรายได้ที่ เสียโอกาส ทำการเพาะปลูกเพราะแห้งแล้ง และยังได้ ปัจจัยรองรับ ส่งเสริมการทำไร่ทำนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกด้วย

  รวมใจ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ประธานรุ่นหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 2 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “สุขสันต์ปีใหม่ 2558 รวมใจ 4 ส 2” โดยมี พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ, ศันสนีย์ นาคพงศ์, อุษณีย์ ชิดชอบ และ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมดุสิตธานี วันก่อน.
  รวมใจ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ประธานรุ่นหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 2 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “สุขสันต์ปีใหม่ 2558 รวมใจ 4 ส 2” โดยมี พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ, ศันสนีย์ นาคพงศ์, อุษณีย์ ชิดชอบ และ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมดุสิตธานี วันก่อน.


  ฮื่อ...ได้ข่าว โครงการนี้ แล้ว ทำให้นึกถึง เงินผัน สมัย รัฐบาล “คึกฤทธิ์” ตั้งแต่ปี 2518 ยุคโน้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นเงินผลาญ เพราะมีการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่านบอกว่า ข้างบนมันกินกันเยอะแล้ว กระจายลงไปให้ชาวบ้านบ้าง

  ถึงยุค นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยินท่านพูดเมื่อสองสามวันนี้ว่า ท่านไม่เหลิง ไม่ลอย ไม่เอา ถ้าทุจริตกระแสจะตีกลับ “กระสุนทอง” เชื่อเฉพาะตัวท่าน และอยากให้ หัวคุมหาง อย่าให้ กระดิก แรงนัก

  ประเด็น นายกรัฐมนตรียามวิกฤติ “คนนอก” ก็ได้ ไม่ต้อง เป็น ส.ส.มาจากเลือกตั้ง กำลังเป็น สายล่อฟ้า อยู่แล้ว พอ “ป๋าเปรม” หยอดคำว่า นายกฯไม่มีเกษียณ ต่อหน้า นายกฯประยุทธ์ เท่านั้นแหละ ทำท่าจะ ฟ้าผ่า เปรี้ยงๆ ฝ่ายต้านตีความเป็น เกมต่อท่ออำนาจ ให้ นายกฯประยุทธ์ หลังเลือกตั้ง

  เชิญดื่ม ยุทธชัย จรณะจิตต์ เปิดตัว “ทีดับเบิลยูจี ที บูติค” แบรนด์ชาสุดหรูรสชาติดีไซน์ล้ำเลิศ โดยมี นิจพร จรณะจิตต์, ศุภลักษณ์ อัมพุช, ริธ อัม–สตีเว่นนาร์ด, แกรี่ ลอว์, จิตราพรรณ จรณะจิตต์ และ พีระ อัศวาภิรมย์ มาร่วมงานด้วย ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม วันก่อน.
  เชิญดื่ม ยุทธชัย จรณะจิตต์ เปิดตัว “ทีดับเบิลยูจี ที บูติค” แบรนด์ชาสุดหรูรสชาติดีไซน์ล้ำเลิศ โดยมี นิจพร จรณะจิตต์, ศุภลักษณ์ อัมพุช, ริธ อัม–สตีเว่นนาร์ด, แกรี่ ลอว์, จิตราพรรณ จรณะจิตต์ และ พีระ อัศวาภิรมย์ มาร่วมงานด้วย ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม วันก่อน.


  เล่นเอา นายกฯลุงตู่ ปัดลูกพัลวัน การันตีไม่เปลี่ยนโรดแม็ป อย่ามโน นายกฯคนนอก คือ “ประยุทธ์”

  ครับ...ห้าม “มโน” ไม่ได้หรอก พับผ่า เพราะเป็นสิทธิที่จะมโนกันได้ เนื่องจากในอดีตมี ขุนทหาร อย่าง พล.อ.สุจินดา คราประยูร พี่ใหญ่รุ่น 5 ปฏิเสธ ไม่เป็นนายกรัฐมนตรี ยืนกระต่ายขาเดียว มาตลอด จนผู้คนเชื่อมั่น แต่ในที่สุดก็ยอม เสียสัตย์เพื่อชาติ เป็นเหตุอุบัติ พฤษภา-ทมิฬ เมื่อ 23 ปีที่แล้ว

  รื่นเริง ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จัดงาน “Bright And BeautifulNight” พบปะสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ 2558 โดยมี บุษบา เผือกผ่อง, ปรานี อารีนิจ, พญ.เรณู อุบล และ ชลัยพร แจ้งยอดสุข มาร่วมสังสรรค์ด้วย ที่บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ วันก่อน.
  รื่นเริง ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จัดงาน “Bright And BeautifulNight” พบปะสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ 2558 โดยมี บุษบา เผือกผ่อง, ปรานี อารีนิจ, พญ.เรณู อุบล และ ชลัยพร แจ้งยอดสุข มาร่วมสังสรรค์ด้วย ที่บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ วันก่อน.


  ปฏิรูปควรเดินหน้า แต่เมื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปิดกรอบ นายกฯคนนอกก็ได้ ถ้าเกิดวิกฤติ จึงถูกมองว่า ถอยหลัง และเกิด หัวเชื้ออมโรคแทรก อะไรต่อมิอะไรให้ตามไปดูกัน

  อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เจ้าสำนักประชาธิปัตย์ แซวเนียนๆ ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ออกแบบบทบัญญัติ ป้องกันนายกรัฐมนตรี “นอมินี” เอาไว้ด้วย

  แฮปปี้นิวเยียร์ นงนุช นามวงศ์ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2558 ร่วมกับชาวบ้านหนองสี่แจ่ง อ.สารภี โดยมี วรกิตติ ศรีทพากร, ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, วี มาร์, ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ เมืองอินทร์ และ ชีระโชติ–เพ็ญศิริ สุนทรารักษ์ มาร่วมงานด้วยความชื่นมื่น ที่บ้านสวนสารภี จ.เชียงใหม่ วันก่อน.
  แฮปปี้นิวเยียร์ นงนุช นามวงศ์ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2558 ร่วมกับชาวบ้านหนองสี่แจ่ง อ.สารภี โดยมี วรกิตติ ศรีทพากร, ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, วี มาร์, ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ เมืองอินทร์ และ ชีระโชติ–เพ็ญศิริ สุนทรารักษ์ มาร่วมงานด้วยความชื่นมื่น ที่บ้านสวนสารภี จ.เชียงใหม่ วันก่อน.


  ขณะที่พลพรรค เพื่อไทย ออกอาการลองของบ้างแล้ว อำนวย คลังผา แหยมออกมา ไม่ควรทำประชามติรัฐธรรมนูญต่อเวลาให้ คสช. เพราะ หลังเลือกตั้ง ก็จะ แก้รัฐธรรมนูญ อยู่แล้ว และ วรชัย เหมะ กระแทก “ป๋าเปรม” ออกปากชม นายกฯประยุทธ์ ว่า “ป๋าเปรม” ชมทุกคนที่ อยู่ในโอวาท เหมือนชม “อภิสิทธิ์” ตอนเป็นนายกฯว่า คนไทยโชคดี

  บวกเข้ากับ ปฏิทิน “ถอดถอน” ของสนช. 8 ม.ค.นี้ แถลงเปิดสำนวนถอดถอน ประธานสมศักดิ์–นิคม และตามติดด้วยคิวของ อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 9 ม.ค. แถลงเปิดสำนวนถอดถอน คดีปล่อยปละละเลย รับจำนำข้าวเสียหาย กว่า 5 แสนล้านบาท

  แอ็กชั่น ปกป้อง “ยิ่งลักษณ์” น้องรัก “ทักษิณ” ที่เริ่มโหมโรงตั้งแต่ส่งท้ายปีดังว่า จะเข้มข้นท้าทายกฎอัยการศึก ขนาดไหน ได้เวลาจับตาติดตาม และอย่าลืม นายกฯประยุทธ์ เปิดออกมาเมื่อตอนแถลงนโยบายรัฐบาลส่งท้ายปีว่า ทุกวันนี้ดูสงบ แต่ คนยังมีอาวุธอยู่ ไม่ได้หายไปไหน

  สนุกเต็มที่ ณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.อุดรธานี และ ธนกร วีรชาติยานุกูล เปิดงาน “ช้าง พรีเซนต์ส ยูดี ทาวน์ เคาท์ดาวน์ 2015” โดยมี กิตติศักดิ์ พิมพะสาลี, สิริพร ใจสะอาด, อิทธิพล ตั้งใจพิทักษ์ และ เอกดนัย งานการ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี วันก่อน.
  สนุกเต็มที่ ณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.อุดรธานี และ ธนกร วีรชาติยานุกูล เปิดงาน “ช้าง พรีเซนต์ส ยูดี ทาวน์ เคาท์ดาวน์ 2015” โดยมี กิตติศักดิ์ พิมพะสาลี, สิริพร ใจสะอาด, อิทธิพล ตั้งใจพิทักษ์ และ เอกดนัย งานการ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี วันก่อน.


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พิธีสมรสพระราชทาน กฤตยา เลาหพงศ์ชนะ ลูกสาว วิบูลย์–ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ กับ รัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ กำหนดงานเลี้ยงฉลอง 15 ม.ค.นี้ ที่โรงแรมไฮแอท เอราวัณ

  ต่วย’ตูน พ็อกเกตแมกกาซีน ส.ค.ส.2558 ส่งความสุขให้ประชาชน วางตลาดขณะนี้

  ศพ อุบล ภรรยา นิพัทธ พุกกะณะสุต อยู่วัดเทพศิรินทราวาส ศาลา 9 สวด 3-9 ม.ค.นี้.

  "กระสุนทอง"

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี
  03:53

  ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14:17 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์