"สรภัญญะยาตรา" สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา

ข่าว

"สรภัญญะยาตรา" สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา

ไทยรัฐออนไลน์

  2 ม.ค. 2558 05:01 น.

  บันทึก

  ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับปีนี้ เป็นปีพิเศษ เนื่องด้วยเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

  รัฐบาล หน่วยราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล


  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็น วัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งเป็นวัดที่มีความผูกพันกับพระราชวงศ์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระอารามนี้ขึ้นโดยองค์อุปถัมภ์พระองค์แรก คือ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา หรือ เจ้าจอมมารดาเปี่ยม ซึ่งทรงเป็นพระชนนี ในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระชนนีในสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทรงเป็นพระอัยยิกาเจ้า หรือสมเด็จย่า ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

  อีกทั้งวัดปทุมวนารามฯ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระราชสรีรังคารของสมเด็จพระบรมราชชนก, พระทนต์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เส้นพระเกศาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯมาประทับที่วังสระปทุมเป็นการถาวร ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงวัดปทุมวนารามฯ ร.ร.วัดปทุมวนารามและชุมชนโดยรอบ

  สำหรับวัดปทุมวนารามฯนั้น ทรงอุปถัมภ์ในทุกด้าน ทั้งการศึกษา ความเป็นอยู่ของพระเณร โดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สร้างเสนาสนะสงฆ์ ให้พระสงฆ์มีที่อยู่อันเป็นสัปปายะ

  มีความสะดวกสบายภายในบริเวณวัด โดยมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการก่อสร้างด้วยความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างวัดปทุมวนารามฯ กับเจ้านายในอดีตจนถึงปัจจุบัน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์อุปถัมภ์ปัจจุบัน ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ทางวัดโดยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระธรรมธัชมุนี พร้อมคณะสงฆ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๓ โครงการสำคัญได้แก่

  พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ
  พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ


  ๑.การสร้างวัดปทุมรังษีวัฒนาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จัดสร้างที่ เมืองเฮสติงส์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยจะอัญเชิญตราสัญลักษณ์ ๖๐ พรรษา ติดไว้ที่หน้าบันของพระอุโบสถ ซึ่งจะมีการวางศิลาฤกษ์ประมาณเดือน พ.ย.๒๕๕๘ และคาดว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ พุทธศาสนิกชน ในนิวซีแลนด์ ทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวศรีลังกา รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆด้วย ขณะเดียวกัน ที่วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ จะจัดให้มีการ ทอดผ้าป่าทุกวันที่ ๒ ของ ทุกเดือน เพื่อให้ญาติ โยมผู้มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในการจัดสร้างวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ปาน ธนพร ร่วมเป็นกลุ่มจิตอาสานำการสวด
  ปาน ธนพร ร่วมเป็นกลุ่มจิตอาสานำการสวด


  ๒.โครงการเจริญ พระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันที่ ๒ ของทุกเดือน ตลอดปี ๒๕๕๘ ณ พระวิหารหลวง วัดปทุมวนารามฯ พร้อมยาตรา หรือนำการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ บทพระพุทธคุณ, บทพระธรรมคุณ, บทพระสังฆคุณ, บทมาตาปิตุคุณ, บทอาจาริยคุณ และบทชยสิทธิคาถา เข้าสู่สถานศึกษา ๖๑ แห่ง รวมถึงเรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ที่ทรงต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้หลักธรรมในพุทธศาสนา และการสวดมนต์นั้น จิตของผู้สวดจะสงบ ทำให้เกิดปัญญา โดยมีศิลปินชื่อดัง อาทิ ปาน...ธนพร แวกประยูร และกลุ่มศิลปินอลาร์มไนน์ เป็นต้น เข้ามาร่วมเป็นกลุ่มจิตอาสานำการสวด และเพื่อให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างการทำความดีของศิลปินและนำไปเป็นต้นแบบในการทำดีต่อไป

  ปาน...ธนพร แวกประยูร และกลุ่มศิลปินอลาร์มไนน์ เป็นตัวอย่างการทำความดี
  ปาน...ธนพร แวกประยูร และกลุ่มศิลปินอลาร์มไนน์ เป็นตัวอย่างการทำความดี


  กิจกรรมนี้ใช้ชื่อว่า “สรภัญญะยาตรา สืบสานพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งนอกจากจะมีการสวดมนต์เพื่อกล่อมเกลาจิตใจแล้ว เยาวชนยังจะได้เรียนรู้ถึง พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ที่มีต่อพสกนิกรไทยอีกด้วย ทั้งจะมีการประกวด ครอบครัวสรภัญญะ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันเป็นการเชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร เข้าด้วยกัน

  ๓.โครงการบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “นารีรัตนา” ซึ่งเนื้อเพลงจะสะท้อนพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้านความเพียร แม้จะเจออุปสรรค หากเรามีอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จ โดยจะมีการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ยูทูบ www.youtube.com ใส่คำว่า “นารีรัตนา” ตั้งแต่วันที่ ๒ ม.ค.นี้เป็นต้นไป และจะ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุตามคลื่นต่างๆต่อไป

  พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
  พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส


  กิจกรรมที่จัดขึ้น ทั้งการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะยาตราเข้าสู่สถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงบทเพลงเฉลิมพระเกียรตินั้น จัดทำขึ้นโดย กลุ่มศิลปินและจิตอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร หรือ กลุ่มจิตอาสาบัวลอย และการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ วัดปทุมวนารามฯ เป็นประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย โดย กลุ่มศิลปินจิตอาสา อาทิ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และ นายเจษฎา สุขทรามร โปรดิวเซอร์ชื่อดัง และศิลปินอื่นๆอีกจำนวนมาก ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับร้องและบันทึก รวมไปถึงการถ่ายทำมิวสิกวีดิโอบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในรูปแบบซีดีเพลงชุด รัตนตรัยบูชา และกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆที่ทางโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยจัดทำขึ้น


  เนื่องในวโรกาสมหามงคล ปีแห่งการเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา “ทีมข่าวศาสนา” ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เพื่อช่วยกัน สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์ขัตติยนารี ที่ทรงมุ่งมั่นให้เยาวชนและคนไทยได้มีพุทธศาสนา เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย.

  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ปะทะเดือด เครื่องบินรบเมียนมาทิ้งระเบิดกลุ่มกะเหรี่ยง ชาวบ้านแนวชายแดนหนีตายวุ่น
  03:12

  ปะทะเดือด เครื่องบินรบเมียนมาทิ้งระเบิดกลุ่มกะเหรี่ยง ชาวบ้านแนวชายแดนหนีตายวุ่น

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13:12 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์