วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวัสดีปีใหม่ 2558 เปิดใจ คุณนิติ นวรัตน์

สวัสดีปีใหม่ 2558 เปิดใจ คุณนิติ นวรัตน์

  • Share:

ครอบครัวผมรับใช้สังคมไทยทางสื่อมาจะครบ 18 ปี ใน พ.ศ.2558

เปิดฟ้าส่องโลก นสพ.ไทยรัฐ เริ่มรับใช้ท่านผู้อ่านเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2540

เปิดฟ้าภาษาโลก นสพ.ไทยรัฐ เริ่มรับใช้เมื่อ 3 สิงหาคม 2541

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เริ่มเป็นผู้บรรยายอาชีพเมื่อ 11 สิงหาคม 2540 ถึงปัจจุบัน มีผู้ฟังรวมเกินกว่า 500,000 คน จากผู้เชิญประมาณ 1,500 แห่ง

สารคดีโทรทัศน์ “เปิดเลนส์ส่องโลก” เริ่มเมื่อ พ.ศ.2544 ทั้ง ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ, เนติภูมิ, เมธาวี, บาลาซาน, ธมลวรรณ, จัตตารีย์, จิตการุณ นวรัตน์ และผม พวกเราทั้ง 8 คน ไปถ่ายทำสารคดีเพื่อนำมารับใช้สังคมไทยประมาณ 100 ประเทศ

พ่อมีประสบการณ์เคยพูดรายการวิทยุของ อสมท ทั้งคลื่น FM 96.5 MHz, 99 MHz และ 100.5 MHz และเนติภูมิเป็นผู้จัดรายการให้ FM 95 MHz มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน

1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เราจะเริ่มแยกและพัฒนาเว็บไซต์เป็นด้านต่างๆ 9 เว็บไซต์ อาทิ www.balance.academy , www.nitipoom.net , www.nitipoom.cn , www.nitipoom.us , www.nitipoom.media , www.nitipoom.tv  ฯลฯ
การรับใช้สังคมไทยผ่านสื่อของพวกเราทั้ง 8 คน เราปฏิบัติครบทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อบรรยาย และสื่ออินเตอร์เน็ต
ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ผมขอส่งความสุขความปรารถนาดีมายังผู้อ่านท่านผู้เจริญ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ และของสมาชิกแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ จงคุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีแต่ความสุขสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้