วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รพ.รามา เปิดประตูการแพทย์สู่ 8 จว.ภาคตะวันออก จัดสร้าง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รพ.รามา เปิดประตูการแพทย์สู่ 8 จว.ภาคตะวันออก จัดสร้าง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

  • Share:

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย แนะนำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์


ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ได้แนะนำโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ที่สร้างบนเนื้อที่กว่า 319 ไร่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงที่ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมถ่ายทอดความเป็นมาของโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยอธิบายคำว่า “จักรีนฤบดินทร์” แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินในพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงเน้นส่งเสริมทางการแพทย์ตลอด มา ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ทรงครองราชย์มากว่า 60 ปี โดยในช่วง 10 ปีแรกที่ทรงครองราชย์ จะเป็นพระราชกรณียกิจทางการแพทย์ ทรงช่วยเหลือและต่อสู้กับเรื่องโรคติดต่อและโรคระบาดร้ายแรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคไข้ทรพิษ โรคเรื้อน หรือโปลิโอ เมื่อโรคระบาดผ่านไปก็ทรงสนพระทัยอนามัยแม่และเด็ก ต่อมาก็ทรงสนับสนุนโรงพยาบาลสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้า ให้คนจนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จะเป็นการก้าวกระโดดไกลครั้งสำคัญของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นการเปิดประตูทางการแพทย์ไปสู่ 8 จังหวัดทางภาคตะวันออก

สำหรับสถาบัน การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่างบูรณาการ มีทั้งส่วนบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องสวนหัวใจ หอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยในจำนวน 400 เตียง และส่วนของการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา เป็นศูนย์กลางของบุคลากรและนักศึกษาที่ทำงาน หรือมีการเรียนการสอนภายในอาคาร และเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความรู้และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไปเมื่อปี 2555 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 แต่เนื่องจากยังต้องการทุนทรัพย์ในการสนับสนุนค่าก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดีฯจึงได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจำหน่ายเสื้อยืดและของที่ระลึก การทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมให้การสนับสนุนมูลนิธิรามาฯ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้